Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Sikkerhet

Typer forholdsregler for sikkerhet

ADVARSEL:
  • Brukes i sammenheng med en prosedyre eller situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død.
FORSIKTIG:
  • Brukes i sammenheng med en prosedyre eller situasjon som vil føre til skade på produktet.
MERK:
  • Brukes til å fremheve viktig informasjon.
TIPS:
  • Brukes for å få ekstra tips om hvordan du bruker funksjonene og egenskapene til enheten.

Før du dykker

Sørg for at du forstår bruk av, displayer og begrensninger for dykkeinstrumentet ditt. Hvis du har spørsmål om denne håndboken eller dykkecomputeren, ta kontakt med din Suunto-forhandler før du dykker. Husk alltid at DU ER ANSVARLIG FOR DIN EGEN SIKKERHET!

Dykkecomputeren skal kun brukes med komprimert luft.

Forholdsregler for sikkerhet

ADVARSEL:

KUN OPPLÆRTE DYKKERE BØR BRUKE EN DYKKECOMPUTER! Manglende opplæring for noen form for dykking, inkludert fridykking, kan føre til at en dykker begår feil, slik som feil bruk av gassblandinger eller uriktig dekompresjon, som kan føre til alvorlig skade eller død.

ADVARSEL:

Du må lese den trykte hurtigguiden og brukerhåndboken online for din dykkecomputer. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til feil bruk, alvorlig skade eller død.

ADVARSEL:

DET ER ALLTID EN RISIKO FOR TRYKKFALLSYKE FOR ENHVER DYKKEPROFIL, SELV OM DU FØLGER DYKKEPLANEN FORESKREVET AV DYKKETABELLER ELLER EN DYKKECOMPUTER. INGEN PROSEDYRE, DYKKECOMPUTER ELLER DYKKETABELL VIL FORHINDRE MULIGHETEN FOR TRYKKFALLSYKE ELLER OKSYGENFORGIFTNING! En persons fysiologiske egenskaper kan variere fra dag til dag. Dykkecomputeren kan ikke gjøre rede for disse variasjonene. Det er anbefalt å holde seg godt innenfor grenseverdiene gitt av instrumentet for å minimere risikoen for trykkfallsyke. Som et ytterligere sikkerhetstiltak bør du oppsøke lege angående helsen din før du dykker.

ADVARSEL:

Vi anbefaler vi at du ikke apparatdykker hvis du har pacemaker. Apparatdykking skaper fysiske påkjenninger på kroppen som kanskje ikke er egnet for pacemakere.

ADVARSEL:

Oppsøk lege før du bruker denne enheten hvis du har pacemaker. Den induktive frekvensen som brukes av enheten kan forårsake interferes på pacemakere.

ADVARSEL:

Allergiske reaksjoner eller hudirritasjoner kan oppstå når produktet er i kontakt med huden, selv om våre produkter samsvarer med industristandarder. Om dette skulle skje, slutt å bruke umiddelbart og oppsøk lege.

ADVARSEL:

Ikke til profesjonell bruk! Suunto dykkecomputere er kun beregnet på fritidsbruk. Påkjenninger fra kommersiell dykking eller yrkesdykking kan utsette dykkeren for dybder og forhold som har en tendens til å øke risikoen for trykkfallsyke. Suunto anbefaler derfor på det sterkeste at enheten ikke brukes til kommersiell dykking eller yrkesdykking.

ADVARSEL:

BRUK BACKUPINSTRUMENTER! Sørg for at du bruker backupinstrumenter, inkludert dybdemåler, nedsenkbar trykkmåler, tidtaker eller klokke, og at du har tilgang til dekompresjonstabeller når du dykker med en dykkecomputer.

ADVARSEL:

Av sikkerhetsmessige grunner bør du aldri dykke alene. Dykk med en utpekt kompis. Du bør også være sammen med andre i en lengre periode etter et dykk, da begynnende mulig trykkfallsyke kan forsinkes eller utløses av overflateaktiviteter.

ADVARSEL:

UTFØR FORHÅNDSKONTROLL! Alltid kontroller at dykkecomputeren fungerer som den skal, og at den har de riktige innstillingene før du dykker. Sjekk at skjermen fungerer, at batterinivået er OK, at trykket i tanken er riktig, og så videre.

ADVARSEL:

Sjekk dykkedomputeren regelmessig under et dykk. Hvis du tror eller slår fast at det har oppstått et problem med en av computerfunksjonene, må du avslutte dykket øyeblikkelig og returnere til overflaten på en sikker måte. Ring Suuntos kundeservice og returner computeren til et autorisert Suunto-servicesenter for inspeksjon.

ADVARSEL:

DYKKECOMPUTEREN SKAL ALDRI BYTTES ELLER DELES MELLOM BRUKERE MENS DEN ER I BRUK! Dens informasjon vil ikke gjelde for en person som ikke har brukt den for et helt dykk, eller en sekvens av gjentatte dykk. Dens dykkeprofiler må matche dykkeprofilen til brukeren. Hvis dykkecomputeren er igjen på overflaten under et dykk vil den gi uriktige opplysninger for påfølgende dykk. Ingen dykkecomputer kan ta hensyn til dykk som er gjort uten dykkecomputeren. Således kan en hvilken som helst dykkeaktivitet opptil fire dager før førstegangsbruk av dykkecomputeren forårsake villedende informasjon, og må unngås.

ADVARSEL:

IKKE UTSETT NOEN DEL AV DYKKECOMPUTEREN FOR EN GASSBLANDING SOM INNEHOLDER MER ENN 40 % OKSYGEN! Beriket luft med større oksygeninnhold utgjør en risiko for brann eller eksplosjon og alvorlig skade eller død.

ADVARSEL:

IKKE DYKK MED GASS HVIS DU IKKE HAR VERIFISERT INNHOLDET PERSONLIG OG ANGITT DEN ANALYSERTE VERDIEN I DYKKECOMPUTEREN! Unnlatelse av å verifisere tankens innhold og angi de aktuelle gassverdiene i dykkecomputeren der det er aktuelt vil resultere i feil planleggingsinformasjon for dykket.

ADVARSEL:

Bruk av programvare til planlegging av dykk, slik som i Suunto DM5, er ikke en erstatning for riktig dykkeropplæring. Dykking med blandede gasser har farer som dykkere som dykker med luft ikke er kjent med. For å dykke med Trimix, Triox, Heliox og Nitrox, eller alle disse, må dykkeren ha hatt spesialopplæring for den type dykking de utfører.

ADVARSEL:

Ikke bruk Suunto USB-kabel i områder der det finnes brannfarlige gasser. Det kan føre til eksplosjon.

ADVARSEL:

Ikke demonter eller ommonter en Suunto USB-kabel på noen måte. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

ADVARSEL:

Ikke bruk Suunto USB-kabel hvis kabel eller deler er skadet.

FORSIKTIG:

IKKE la kontaktpinnene til USB-kabelen berøre noen ledende flate. Dette kan kortslutte kabelen, noe som gjør den ubrukelig.

Nødoppstigninger

Dersom dykkecomputeren mot all formodning svikter under et dykk, følger du nødprosedyrene fra ditt sertifiserte dykkeopplæringssenter for oppstigning omgående på en sikker måte.

Table of Content