Narzędzie Suunto Customizer oferuje możliwość niestandardowego konfigurowania zegarków sportowych
Share

Suunto Customizer

Znajdź swój kraj poniżej, aby rozpocząć proces personalizowania swojego zegarka sportowego Suunto:

Austria, Kanada (EN), Kanada (FR)Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria (DE), Szwajcaria (FR), Wielka Brytania i USA.

Niestandardowe zegarki Suunto