Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | WYJATKOWE OFERTY SUUNTO | DARMOWE ZWROTY

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 1.12

  • Funkcje

Funkcje

Monitorowanie aktywności

Zegarek monitoruje ogólny poziom aktywności w ciągu dnia. Jest to istotny czynnik, niezależnie od tego, czy chcesz zachować kondycję i zdrowie, czy trenujesz na zbliżające się zawody.

Dobrze jest być aktywnym, ale gdy ciężko trenujesz, musisz pamiętać aby zaplanować dni odpoczynku o niskim poziomie aktywności.

Licznik aktywności automatycznie resetuje się codziennie o północy. Pod koniec tygodnia (w niedzielę) zegarek przedstawia podsumowanie aktywności prezentujące średnią z tygodnia i sumy dzienne.

W widoku zegarka przesuń palcem w górę lub naciśnij przycisk dolny, aby zobaczyć łączną liczbę kroków danego dnia.

Monitorowanie aktywności — Kroki — Spartan

Zegarek liczy kroki za pomocą akcelerometru. Licznik ogólnej liczby kroków działa cały czas, także podczas rejestrowania sesji treningowych i innych form aktywności. W przypadku niektórych sportów, takich jak pływanie i jazda na rowerze, kroki nie są liczone.

Dotknij ekranu, aby oprócz kroków zobaczyć szacowaną liczbę kalorii spalonych danego dnia.

Monitorowanie aktywności — Kalorie — Spartan

Duża liczba pośrodku ekranu to szacowana liczba kalorii spalonych aktywnie. Poniżej znajduje się łączna liczba spalonych kalorii. Suma obejmuje kalorie spalone aktywnie oraz podstawową przemianę materii (patrz poniżej).

Pierścień na obu ekranach przedstawia, jak blisko jesteś osiągnięcia celów dziennej aktywności. Wartości docelowe można dostosować do swoich preferencji (patrz poniżej)

Możesz także sprawdzić aktywność w ostatnich siedmiu dniach poprzez przesunięcie palcem w prawo. Dotknij ekranu lub naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć między liczbą kroków i kalorii.

Monitorowanie aktywności — Kroki — Tydzień

Cele aktywności

Można dostosować codzienne cele w zakresie kroków i kalorii. Na ekranie aktywności dotknij ekran palcem i przytrzymaj go lub przytrzymaj naciśnięty środkowy przycisk w celu wyświetlenia ustawień celu aktywności.

Cele aktywności

Ustawiając cel dotyczący kroków, określa się łączną liczbę kroków dziennie.

Łączna liczba kalorii spalanych dziennie jest oparta na dwóch czynnikach: współczynnik BMR (Basal Metabolic Rate, podstawowa przemiana materii) i aktywność fizyczna.

Cele aktywności — Kalorie

Współczynnik BMR to ilość kalorii spalana przez organizm podczas odpoczynku. Są to kalorie zużywane przez organizm do utrzymania ciepłoty i wykonywania podstawowych funkcji, takich jak mruganie powiekami i praca serca. Wartość zależy od osobistego profilu, w tym czynników takich jak wiek i płeć.

Ustawiając cel dotyczący kalorii, definiujesz, ile kalorii chcesz spalać oprócz BMR. Są to tak zwane aktywne kalorie. Pierścień wokół ekranu aktywności przesuwa się wraz z kaloriami spalanymi w ciągu dnia w porównaniu do ustalonego celu.

Chwilowe tętno

Ekran z chwilowym tętnem przedstawia wartość chwilową tętna. Prezentuje na wykresie tętno w okresie dziesięciu minut, wraz z szacowanym zużyciem kalorii i bieżącym tętnem.

Instant HR

Aby wyświetlić chwilowe tętno:

  1. W widoku tarczy zegarka przesuń palcem w górę lub naciśnij przycisk dolny, aby przewinąć ekran monitorowania aktywności.
  2. Przesuń palcem w lewo, aby przejść do ekranu chwilowego tętna, następnie poczekaj na pobranie tętna przez czujnik optyczny.
  3. Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby opuścić ten ekran i powrócić do widoku tarczy zegarka.

Codzienne tętno

Ekran z dziennym wynikiem tętna przedstawia Twoje tętno z ostatnich 12 godzin. Stanowi pomocne źródło informacji o regeneracji po ciężkiej sesji treningowej.

Ekran przedstawia tętno z 12 godzin w formie wykresu. Wykres jest rysowany na podstawie średniego tętna w 24-minutowych okresach. Ponadto przedstawiony zostaje szacunek średniego godzinnego zużycia kalorii oraz najniższe tętno w okresie 12-godzinnym.

Minimalne tętno z ostatnich 12 godzin to dobry wskaźnik stanu regeneracji. Jeśli jest wyższe niż normalne, prawdopodobnie organizm nie zregenerował się jeszcze po ostatniej sesji treningowej.

Daily HR

W przypadku rejestrowania ćwiczenia, dzienne wartości tętna odpowiadają podwyższonemu tętnu i spalaniu kalorii wynikającemu z treningu. Pamiętaj, że wykres i tempo spalania kalorii to średnie. Jeśli tętno osiąga wartość szczytową 200 uderzeń na minutę podczas ćwiczenia, wykres nie przedstawia tej maksymalnej wartości, ale średnią z 24 minut, gdy wystąpiła wartość szczytowa.

Zanim będzie można zobaczyć tętno dzienne, należy aktywować funkcję tętna dziennego. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień w części Aktywność. Z ekranu monitorowania aktywności można także uzyskać dostęp do ustawień aktywności przytrzymując środkowy przycisk.

Gdy włączona jest funkcja dziennego tętna, zegarek regularnie sprawdza tętno za pomocą optycznego czujnika tętna. Zwiększa to nieznacznie zużycie energii baterii.

Daily HR setting

Po włączeniu zegarek zaczyna wyświetlać dzienne informacje o tętnie po 24 minutach.

Aby wyświetlić dzienne tętno:

  1. W widoku tarczy zegarka przesuń palcem w górę lub naciśnij przycisk dolny, aby przewinąć ekran monitorowania aktywności.
  2. Przesuń palcem w lewo w celu przejścia do ekranu chwilowego tętna lub naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć do ekranu dziennego tętna.
  3. Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby opuścić ten ekran i powrócić do widoku tarczy zegarka.
UWAGA:

Jeśli nosisz zegarek podczas snu, może on nie śledzić tętna przez całą noc. Gdy nie poruszysz się przez dłuższy czas, zegarek przechodzi w stan hibernacji, co powoduje wyłączenie optycznego czujnika tętna.

Spis treści