Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Funkcje - Autopauza

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 1.12

Autopauza

Autopauza

Funkcja Autopauza zatrzymuje rejestrowanie treningu, gdy prędkość spada poniżej 2 km/h. Gdy prędkość rośnie do wartości powyżej 3 km/h, rejestrowanie jest automatycznie kontynuowane.

Autopauzę można włączyć i wyłączyć dla poszczególnych trybów sportowych w serwisie Suunto Movescount. Możesz włączać i wyłączać autopauzę z poziomu ustawień trybu sportowego w zegarku, zanim rozpoczniesz rejestrację ćwiczenia.

Jeśli autopauza jest włączona w trakcie rejestrowania, gdy wystąpi automatyczne wstrzymanie rejestracji, wyświetlany jest komunikat podręczny.

autopause

Dotknij komunikatu podręcznego dotyczącego wznawiania, aby sprawdzić bieżącą godzinę i poziom naładowania baterii.

autopause time

Możesz automatycznie wznowić rejestrowanie, gdy ponownie zaczniesz się ruszać, albo wznowić ręcznie z poziomu ekranu podręcznego, naciskając górny przycisk.