Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 9 Podręcznik użytkownika - 2.0

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne są stosowane do powiadomień, alarmów i innych ważnych zdarzeń oraz działań. Można je konfigurować za pomocą ustawień w obszarze Ogólne » Dźwięki.

W obszarze Ogólne » Dźwięki i Wibracja możesz wybrać spośród następujących opcji:

  • Wł. wszystkie: wszystkie zdarzenia uruchamiają alarm
  • Wył. wszystko: żadne zdarzenie nie uruchamia alarmu
  • Przyciski wył.: wszystkie zdarzenia inne niż naciśnięcie przycisku uruchamiają alarmy

W obszarze Alarmy możesz wybrać spośród następujących opcji:

  • Wibracja: alarm wibracyjny
  • Dźwięki: alarm dźwiękowy
  • Oba: alarm wibracyjny i dźwiękowy