Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | USŁUGA PERSONALIZACJI ZEGARKA SUUNTO POWRÓCIŁA | DARMOWE ZWROTY

Suunto 9 Podręcznik użytkownika - 2.1

Spis treści
Spis treści

Trasy

Możesz użyć Suunto 9 do nawigacji na trasie. Zaplanuj trasę w ramach konta internetowego i przenieś ją do zegarka przy następnej synchronizacji.

Aby nawigować po trasie:

  1. Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby wyświetlić moduł uruchamiania.
  2. Przewiń do pozycji Nawigacja i dotknij ikony lub naciśnij środkowy przycisk.

Navigation icon

  1. Przewiń do pozycji Trasy i naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia listy tras.

Routes list

  1. Przewiń do trasy, do której chcesz nawigować, następnie naciśnij środkowy przycisk.
  2. Naciśnij górny przycisk, aby rozpocząć nawigację.
  3. Ponownie naciśnij górny przycisk w dowolnej chwili, aby zatrzymać nawigację.

Dotknij ekranu, aby przełączyć między widokiem ogólnym mapy a bardziej szczegółowym widokiem.

Route overview

W widoku szczegółowym można zbliżać i oddalać mapę poprzez dotknięcie ekranu lub przytrzymanie przyciśniętego środkowego przycisku. Dostosuj poziom zbliżenia za pomocą przycisku górnego i dolnego.

Route zoom

Na ekranie nawigacji można przeciągnąć palcem w górę od dołu ekranu lub nacisnąć dolny przycisk, aby otworzyć listę skrótów. Skróty zapewniają szybki dostęp do działań nawigacyjnych, takich jak zapisywanie bieżącej lokalizacji lub wybieranie innej trasy do nawigacji.

Wszystkie tryby sportowe z GPS są również wyposażone w opcję wyboru trasy. Patrz Nawigacja podczas treningu.

Wytyczne nawigacji

Podczas nawigacji na trasie zegarek pomaga w pozostaniu na odpowiedniej ścieżce poprzez wyświetlanie powiadomień w trakcie poruszania się po trasie.

Na przykład, jeśli oddalisz się o więcej niż 100 m (330 stóp) od trasy, zegarek powiadomi o zejściu ze ścieżki, a także poinformuje, gdy powrócisz na trasę.

Po osiągnięciu punktu drogi lub punktu POI zostaje wyświetlony komunikat informacyjny przedstawiający dystans i szacowany czas na trasie (ETE) do następnego punktu drogi lub punktu POI.

UWAGA:

W przypadku nawigowania na trasie, która przecina się jak cyfra 8, gdy na skrzyżowaniu skręcisz w niewłaściwą stronę, zegarek przyjmie, że celowo poruszasz się w innym kierunku na trasie. Zegarek wskazuje następny punkt drogi na podstawie bieżącego, nowego kierunku. Zwracaj uwagę na szlak powrotny, aby poruszać się w odpowiednią stronę, gdy trasa jest skomplikowana.

Spis treści