Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | DARMOWE ZWROTY | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto 9 Podręcznik użytkownika

SuuntoPlus™ – TrainingPeaks

TrainingPeaks zapewnia podgląd w czasie rzeczywistym dla Training Stress Score® (TSS®) oraz Normalized Power® (NP®) dla jazdy rowerem i Normalized Graded Pace™ (NGP™) dla biegania. Te funkcje TrainingPeaks są powszechnie stosowane w treningach wytrzymałościowych, a Suunto 9 oferuje możliwość śledzenia tych wskaźników podczas ćwiczeń.

Po zakończeniu ćwiczenia wskaźniki TrainingPeaks są udostępniane w postaci podsumowania. Na potrzeby analizy długoterminowej warto jest połączyć Suunto 9 z TrainingPeaks za pomocą aplikacji Suunto.

Funkcje TrainingPeaks zostały podzielone na trzy segmenty.

TrainingPeaks – moc pedałowania

Jazda rowerem ####Normalized Power® (NP®) Normalized Power® (NP®) pochodzi z pomiaru mocy w watach i uwzględnia różnicę między stałym i zmiennym tempem treningu, aby obliczyć wysiłek fizjologiczny – maksymalny stopień wysiłku organizmu w porównaniu do ilości wymaganego odpoczynku. Normalized Power® (NP®) określa przeciętną moc, jeśli jazda odbywa się przy stałym tempie.

Wymaga użycia miernika mocy pedałowania.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: https://www.trainingpeaks.com/blog/what-is-normalized-power/

Training Stress Score® (TSS®)

Każdemu treningowi, który obejmuje pomiar mocy, tempa i tętna, można przypisać wartość Training Stress Score® (TSS®). Training Stress Score® (TSS®) informuje użytkownika o ogólnym obciążeniu treningiem i wysiłku fizjologicznym poniesionym w sesji treningowej, z uwzględnieniem czasu trwania i intensywności ćwiczeń.

Możliwość śledzenia obciążenia treningiem w czasie rzeczywistym pozwala dostosować wysiłek i czas trwania ćwiczeń na bieżąco, a tym samym ułatwia osiągnięcie celu.

Długoterminowe dane obciążenia treningiem można analizować w aplikacji TrainingPeaks.

Intensity Factor® (IF®)

Współczynnik intensywności informuje o względnej intensywności, porównując Normalized Power® (NP®) z limitem siły organizmu. Intensity Factor® (IF®) zapewnia prosty wskaźnik informujący o tym, jak ciężko trenujesz.

Współczynnik Intensity Factor® (IF®) dla:

 • treningu regenerującego powinien wynosić poniżej 0,75
 • jazdy wytrzymałościowej powinien wynosić 0,75-0,85
 • treningu tempowego powinien wynosić 0,85-0,95
 • treningu interwałowego na progu anaerobowym powinien wynosić 0,95-1,05.

Dla krótkich czasówek, tj. na 10 km, Intensity Factor® (IF®) powinien wynosić 1,05-1,15.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: https://www.trainingpeaks.com/blog/normalized-power-intensity-factor-training-stress/

TrainingPeaks – tempo biegu

Bieg ####Normalized Graded Pace™ (NGP™) Utrzymanie właściwego tempa biegu na pagórkowatym terenie może być trudne. Tempo spada podczas wbiegania na górę, nawet jeśli wysiłek pozostaje taki sam. Normalized Graded Pace™ (NGP™) zapewnia równoważną prędkość na płaskim terenie. W trakcie biegu można łatwo dostosować wysiłek, monitorując Normalized Graded Pace™ (NGP™) w czasie rzeczywistym na zegarku.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: https://www.trainingpeaks.com/blog/what-is-normalized-graded-pace/

Running pace Training Stress Score (TSS r)

Każdemu treningowi, który obejmuje pomiar mocy, tempa i tętna, można przypisać wartość Training Stress Score® (TSS®). Training Stress Score® (TSS®) informuje użytkownika o ogólnym obciążeniu treningiem i wysiłku fizjologicznym poniesionym w sesji treningowej, z uwzględnieniem czasu trwania i intensywności ćwiczeń.

Możliwość śledzenia obciążenia treningiem w czasie rzeczywistym pozwala dostosować wysiłek i czas trwania ćwiczeń na bieżąco, a tym samym ułatwia osiągnięcie celu.

Długoterminowe dane obciążenia treningiem można analizować w aplikacji TrainingPeaks. Współczynnik Training Stress Score® (TSS®) w oparciu o tempo biegu oznaczony jest jako rTSS.

Intensity Factor® (IF®)

Intensity Factor® (IF®) informuje o względnej intensywności biegu, porównując znormalizowane tempo (NGP) do tempa na progu anaerobowym. Współczynnik intensywności zapewnia prosty wskaźnik informujący o tym, jak ciężko trenujesz.

Współczynnik Intensity Factor® (IF®) dla:

 • treningu regenerującego powinien wynosić poniżej 0,75
 • biegu wytrzymałościowego powinien wynosić 0,75-0,85
 • treningu tempowego powinien wynosić 0,85-0,95
 • treningu interwałowego na progu anaerobowym powinien wynosić 0,95-1,05.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: https://www.trainingpeaks.com/blog/normalized-power-intensity-factor-training-stress/

TrainingPeaks – tętno

Heart rate Training Stress Score (TSS hr)

Każdemu treningowi, który obejmuje pomiar mocy, tempa i tętna, można przypisać wartość Training Stress Score® (TSS®). Training Stress Score® (TSS®) informuje użytkownika o ogólnym obciążeniu treningiem i wysiłku fizjologicznym poniesionym w sesji treningowej, z uwzględnieniem czasu trwania i intensywności ćwiczeń.

Możliwość śledzenia obciążenia treningiem w czasie rzeczywistym pozwala dostosować wysiłek i czas trwania ćwiczeń na bieżąco, a tym samym ułatwia osiągnięcie celu.

Długoterminowe dane obciążenia treningiem można analizować w aplikacji TrainingPeaks. Współczynnik Training Stress Score® (TSS®) w oparciu o tempo biegu oznaczony jest jako hrTSS.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: https://www.trainingpeaks.com/blog/normalized-power-intensity-factor-training-stress/

TrainingPeaks – Suunto 9

Aby używać TrainingPeaks z Suunto 9:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Przewiń do pozycji i dotknij Funkcje SuuntoPlus™ lub naciśnij środkowy przycisk.
 3. Przewiń w dół do pozycji TrainingPeaks i wybierz Tempo biegu, Kolarstwo moc lub Tętno
 4. Przewiń w górę do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie, tak jak zawsze.
 5. W trakcie ćwiczenia przeciągnij palcem w lewo lub naciśnij środkowy przycisk, aby pojawił się ekran TrainingPeaks, na którym widoczna jest aktualizowana na bieżąco wartość Training Stress Score® (TSS®) oraz Normalized Power® (NP®) dla jazdy rowerem lub Normalized Graded Pace™ (NGP™) dla biegania.
 6. Po zakończeniu rejestracji ćwiczenia można skorzystać z TrainingPeaks Training Stress Score® (TSS®) i Normalized Power® (NP®) lub Normalized Graded Pace™ (NGP™) jako części podsumowania.

Aby móc przeglądać długoterminową analizę dotyczącą względnego wysiłku, upewnij się, że Suunto 9 jest połączony z TrainingPeaks za pośrednictwem aplikacji Suunto.

Spis treści