Plávanie v prírode

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Spis treści

Plávanie v prírode

Plávanie v prírode

Pri používaní režimu plávania v prírode meria zariadenie Suunto Ambit2 rýchlosť plávania pomocou GPS a zobrazuje dáta v reálnom čase.

Postup zaznamenávania plávania v prírode:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
  3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Openwater swim (Plávanie v prírode) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Zariadenie automaticky začne hľadať signál GPS. Počkajte, kým zariadenie neoznámi nájdenie signálu GPS, alebo stlačte Start Stop a vyberte Neskôr. Zariadenie pokračuje v hľadaní GPS signálu a po jeho nájdení začne ukazovať a zaznamenávať GPS údaje.
  5. Stlačením Start Stop zahájite zaznamenávanie plávania.

outdoor swimming

TIP:

Stlačením Back Lap pri plávaní manuálne pridáte medzičas.