Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | OFERTY ŚWIĄTECZNE | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Run Podręcznik użytkownika - 2.4

 • Aplikacja mobilna Movescount

Aplikacja mobilna Movescount

Aplikacja Suunto Movescount App dodatkowo wzbogaci Twoje doświadczenie związane z korzystaniem z urządzenia Suunto Ambit3 Run. Sparuj je z aplikacją mobilną, aby otrzymywać powiadomienia na urządzenie Suunto Ambit3 Run, mobilnie zmieniać ustawienia i dostosowywać tryby sportowe, wykorzystywać swoje urządzenie mobilne jako drugi wyświetlacz, wykonywać zdjęcia opatrzone danymi dotyczącymi Twojej aktywności Move, a także tworzyć filmy Suunto Movies.

PORADA:

Do każdej aktywności Move zapisanej w serwisie Movescount możesz dodawać zdjęcia. Możesz też tworzyć filmy Suunto Movie na podstawie aktywności, korzystając z aplikacji Suunto Movescount App.

UWAGA:

Ogólne ustawienia zegarka Suunto Ambit3 Run możesz zmieniać w trybie offline. Dostosowywanie trybów sportowych i aktualizacja godziny, daty i danych satelitarnych GPS wymagają połączenia z internetem przy użyciu połączenia Wi-Fi lub komórkowego. Operatorzy telefonii komórkowej mogą naliczać opłaty za transfer danych.

Aby sparować z aplikacją Suunto Movescount App na urządzeniu iOS:

 1. Pobierz aplikację Suunto Movescount App ze sklepu iTunes App Store i zainstaluj ją na zgodnym urządzeniu Apple. Opis aplikacji obejmuje najnowsze informacje na temat zgodności.
 2. Uruchom aplikację Suunto Movescount App i włącz funkcję Bluetooth, jeśli nie została już wcześniej włączona. Aplikacja powinna pozostać aktywna na pierwszym planie.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next na zegarku, aby wyświetlić menu opcji.
 4. Za pomocą przycisku Light Lock przewiń w menu do pozycji PAROWANIE i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 5. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Aplikacja mobilna.
 6. W odpowiednim polu na swoim urządzeniu mobilnym wpisz klucz dostępu wyświetlony na ekranie zegarka, a następnie wybierz opcję PAROWANIE.

Aby sparować z aplikacją Suunto Movescount App na urządzeniu Android:

 1. Pobierz aplikację Suunto Movescount App z witryny Google Play i zainstaluj ją na zgodnym urządzeniu Android. Opis aplikacji obejmuje najnowsze informacje na temat zgodności.
 2. Uruchom aplikację Suunto Movescount App i włącz funkcję Bluetooth, jeśli nie została już wcześniej włączona. Aplikacja powinna pozostać aktywna na pierwszym planie.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next na zegarku, aby wyświetlić menu opcji.
 4. Za pomocą przycisku Light Lock przewiń w menu do pozycji PAROWANIE i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 5. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Aplikacja mobilna.
 6. Na urządzeniu z systemem Android pojawi się okno. Wybierz opcję PAROWANIE.
 7. W odpowiednim polu na swoim urządzeniu mobilnym wpisz klucz dostępu wyświetlony na ekranie zegarka, a następnie wybierz opcję PAROWANIE.

Drugi wyświetlacz na telefonie

Jeśli używasz aplikacji Suunto Movescount App, możesz wykorzystywać swój telefon komórkowy jako drugi wyświetlacz zegarka.

Aby wykorzystać telefon jako drugi wyświetlacz:

 1. Sparuj urządzenie Suunto Ambit3 Run z aplikacją Suunto Movescount App, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione (patrz Aplikacja mobilna Movescount).
 2. Przejdź do trybu sportowego w urządzeniu Suunto Ambit3 Run (patrz Trening w trybach sportowych).
 3. Otwórz aplikację Suunto Movescount App i wybierz opcję Move (aktywność Move).
 4. Wybierz z listy opcję Ambit3 (Ambit3), a następnie wybierz Next (Dalej).
 5. Rozpoczynaj i przerywaj zapis treningu w normalny sposób.
PORADA:

Naciśnij każdy obszar wyświetlacza telefonu — środek, górną lewą część, górną prawą część — aby zmienić wyświetlane informacje.

Synchronizacja z aplikacją mobilną

Jeśli urządzenie Suunto Ambit3 Run zostało sparowane z aplikacją Suunto Movescount App, zmiany w ustawieniach, trybach sportowych i nowych aktywnościach zostaną automatycznie zsynchronizowane domyślnie, kiedy aktywne jest połączenie z technologią Bluetooth. Podczas synchronizacji danych na urządzeniu Suunto Ambit3 Run miga ikona Bluetooth.

To ustawienie domyślne można zmienić w menu opcji.

Aby wyłączyć automatyczną synchronizację:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Przewiń do sekcji ŁĄCZNOŚĆ za pomocą przycisku Light Lock i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Przewiń do sekcji Ustawienia za pomocą przycisku Light Lock i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Naciśnij ponownie przycisk Next (Dalej), aby wprowadzić ustawienie MobileApp sync (Synchronizacja aplikacji mobilnej).
 5. Przełączaj za pomocą przycisku Light Lock. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyjść.

Synchronizacja ręczna

Kiedy automatyczna synchronizacja jest wyłączona, w celu przesyłania ustawień lub nowych aktywności konieczna jest synchronizacja ręczna.

Aby ręcznie zsynchronizować urządzenie z aplikacją mobilną:

 1. Upewnij się, że aplikacja Suunto Movescount App jest uruchomiona i włączona jest funkcja Bluetooth.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 3. Przewiń do sekcji ŁĄCZNOŚĆ za pomocą przycisku Light Lock i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać Sync now (Synchronizuj teraz).

syncing manually

Jeśli Twoje urządzenie przenośne ma aktywne połączenie danych, a aplikacja jest połączona z Twoim kontem Movescount, ustawienia i aktywności zostają zsynchronizowane z Twoim kontem. W przypadku braku połączenia danych synchronizacja zostaje opóźniona do czasu, kiedy dostępne jest połączenie.

Aktywności zarejestrowane za pomocą urządzenia Suunto Ambit3 Run, które nie zostały zsynchronizowane, są wymienione w aplikacji, ale nie ma możliwości wyświetlenia szczegółów aktywności do czasu zsynchronizowania ich z kontem w serwisie Movescount. Aktywności, które zostały zarejestrowane za pomocą aplikacji, można wyświetlać natychmiast.

UWAGA:

Dokonywanie synchronizacji pomiędzy aplikacją Suunto Movescount App a kontem w serwisie Movescount może się wiązać z naliczaniem opłaty za połączenie przez operatora.