Automatické prerušenie

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

Automatické prerušenie

Automatické prerušenie

Funkcia Autopause (Automatické prerušenie) preruší zaznamenávanie cvičenia, keď je vaša rýchlosť nižšia ako 2 km/h. Keď sa rýchlosť zvýši nad 3 km/h, zaznamenávanie automaticky pokračuje.

Funkciu Autopause (Automatické prerušenie) môžete zapnúť a vypnúť pre každý športový režim na webovej lokalite Movescount alebo v rozšírených nastaveniach pre športový režim.

Funkciu Autopause (Automatické prerušenie) môžete počas cvičenia zapnúť alebo vypnúť aj bez toho, aby to malo vplyv na nastavenia vykonané na webovej lokalite Movescount.

Zapnutie a vypnutie funkcie Autopause (Automatické prerušenie) počas cvičenia:

  1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Autopause (Automatické prerušenie) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Pomocou tlačidla Start Stop alebo Light Lock zapnite alebo vypnite.
  5. Ak chcete ponuku opustiť, podržte stlačené tlačidlo Next.