Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | OFERTY ŚWIĄTECZNE | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.1

 • Treningi interwałowe

Treningi interwałowe

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical umożliwia prowadzenie treningów interwałowych z instrukcjami z wykorzystaniem modułu planowania treningów w aplikacji Suunto Movescount App.

UWAGA:

Korzystanie z modułu planowania treningów wymaga połączenia internetowego z siecią Wi-Fi lub przez sieć komórkową. Połączenia komórkowe mogą być związane z opłatami operatora sieci.

Intensywność treningu można dostosować do swoich potrzeb. Dla każdego segmentu określ typ, czas trwania i cel. Można dodawać również własny tekst ze wskazówkami dla segmentu.

Po utworzeniu treningów i ponownym zsynchronizowaniu zegarka z aplikacją treningi są dostępne w menu opcji w trybie sportowym.

Aby rozpocząć trening interwałowy z instrukcją:

 1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję TRENING.
 3. Przewiń dostępne treningi za pomocą przycisku Light Lock lub Start Stop i dokonaj wyboru za pomocą przycisku Next.
 4. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć zapis ćwiczenia. Udzielanie instrukcji rozpoczyna się po rozpoczęciu zapisu ćwiczenia. Ekran treningu interwałowego jest wyświetlany na ostatnim ekranie w wybranym trybie sportowym.
 5. Trening można zakończyć lub przerwać w dowolnym momencie, kończąc zapis ćwiczenia w normalny sposób bądź przechodząc do menu opcji i wybierając KONIEC TRENINGU.

Podczas treningu zegarek dostarcza w czasie rzeczywistym instrukcji w formie wykresu na ekranie treningu.

interval workout

 • Wiersz górny: aktualny pomiar na podstawie celu segmentu. Na przykład jeśli zdefiniowano górne i dolne granice prędkości, wartość powyżej wykresu będzie przedstawiać aktualną prędkość.
 • Wykres: pełny obraz aktualnego segmentu. Górna i dolna część wykresu określają górne oraz dolne granice dla segmentu. Lewe i prawe krawędzie wykresu określają początek oraz koniec segmentu. Linia biegnąca przez wykres określa aktualny wysiłek w stosunku do czasu trwania oraz granic segmentu.
 • Wiersz dolny: pozostały czas, dystans lub pozostałe kalorie przed ukończeniem segmentu. Jeśli wybrano ustawienie zakładające, że segment jest okrążeniem (segment kończy się po naciśnięciu przycisku Back Lap), w dolnym wierszu widać skumulowany czas segmentu.

W chwili rozpoczęcia kolejnego segmentu zegarek wyświetla podsumowanie kolejnego segmentu.

interval workout change

 • Krok segmentu
 • Czas trwania
 • Granice celu