Korzystanie z trybu kompasu

Suunto Core Poradnik użytkownika -

Korzystanie z trybu kompasu

Korzystanie z trybu kompasu

Tryb Compass umożliwia orientację względem północnego bieguna magnetycznego. W trybie Compass można za pomocą przycisku View uzyskać dostęp do następujących widoków:

  • Czas: wskazuje aktualny czas
  • Kierunki główne: wskazuje aktualny kurs przy użyciu kierunków głównych
  • Śledzenie kursu: wskazuje ochylenie pomiędzy kierunkiem poruszania się, a obranym kursem.

Po minucie kompas przełączy się w tryb oszczędzania energii. Uruchom ponownie za pomocą przycisku Start Stop.