Použitie indikátora tendencie počasia

Suunto Core Používateľská príručka -

Použitie indikátora tendencie počasia

Indikátor tendencie počasia je umiestnený na hornej strane displeja. Zobrazuje sa v režimoch time a alti & baro a poskytuje rýchly prehľad o nadchádzajúcom vývoji počasia. Indikátor tendencie počasia sa skladá z dvoch čiarok, ktoré tvoria šípku. Každá čiara predstavuje dobu 3 hodín. Pravá čiara predstavuje posledné 3 hodiny. Ľavá čiara predstavuje 3 hodiny pred poslednými 3 hodinami. Čiara tak môže indikovať 9 rôznych vzorov vo vývoji barometrického tlaku.

Using trend indicator big1

Situácia pred 3 – 6 hod.Situácia počas posledných 3 hod.
Using trend indicator 7Rýchly pokles (>2 hPa/3 hod.)Rýchle znižovanie (>2 hPa/3 hod.)
Using trend indicator 2Stabilný stavRýchle zvyšovanie (>2 hPa/3 hod.)
Using trend indicator 9Rýchle zvýšenie (>2 hPa/3 hod.)Rýchle znižovanie (>2 hPa/3 hod.)
TIP:

Ak indikátor tendencie počasia ukazuje trvalé zvyšovanie tlaku vzduchu, je vyššia pravdepodobnosť, že bude slnečné počasie. A naopak, keď tlak vzduchu sústavne klesá, je vyššia pravdepodobnosť, že bude daždivé počasie.