Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | DARMOWE ZWROTY | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Nurkowanie z użyciem kilku gazów

Suunto D5 umożliwia zmianę gazu podczas nurkowania w ramach gazów zdefiniowanych w opcji menu Gazy. Podczas wynurzania urządzenie zawsze powiadamia o możliwości zmiany gazu na bardziej odpowiedni dla danej głębokości.

Na przykład podczas nurkowania na głębokość 40 m (131,2 ft) mogą to być:

  • Nitroks 26% (1,4 pO2) (dno)
  • Nitroks 50% (1,6 pO2) (dekompresja)
  • Nitroks 99% (1,6 pO2) (dekompresja)

W trakcie wynurzania komputer nurkowy powiadamia o możliwości zmiany gazu na głębokości 22 m (72 ft) oraz 6 m (20 ft) według maksymalnej głębokości nurkowania (MOD) dopuszczalnej dla danego gazu.

O możliwości zmiany gazu powiadamia wyświetlający się komunikat:

p19-change-gas

OSTRZEŻENIE:

Podczas nurkowania z użyciem kilku gazów należy pamiętać, że czas wynurzania jest zawsze obliczany przy założeniu wykorzystania wszystkich gazów określonych w opcji menu Gazy. Przed nurkowaniem należy każdorazowo sprawdzić, czy zdefiniowane zostały wyłącznie te gazy, które będą niezbędne do planowanego nurkowania. Wszelkie gazy nieprzydatne podczas nurkowania należy usunąć.

Tryb nurkowania Air/Nitrox zawiera na liście gazów domyślnie tylko jeden gaz. Aby dodać więcej gazów, aktywuj nurkowanie z użyciem kilku gazów poprzez ustawienie opcji Wiele gazów „On” (Włączone) w obszarze Ustawienia nurkowania » Tryb » Parametry. Twój Suunto D5 uruchomi się ponownie, aby zapisać zmiany. Po aktywacji nurkowania z wieloma gazami możesz dodać w sumie trzy gazy.

Modyfikacja gazów podczas nurkowania

Modyfikację gazów należy stosować wyłącznie w nagłych wypadkach, na przykład jeśli ze względu na nieprzewidziane okoliczności utracisz mieszankę gazową — w takim wypadku możesz usunąć tę mieszankę z listy gazów urządzenia Suunto D5. Dzięki temu możesz kontynuować nurkowanie oraz otrzymywać prawidłowe informacje dotyczące dekompresji na podstawie obliczeń komputera nurkowego.

W innym przypadku, jeśli z jakiegokolwiek powodu wyczerpie się gaz, powodując konieczność użycia mieszanki gazowej innego nurka, urządzenie Suunto D5 można dostosować, dodając do listy nową mieszankę gazową. Urządzenie Suunto D5 ponownie oblicza wartości związane z dekompresją i wyświetla nurkowi prawidłowe informacje.

UWAGA:

Ta funkcja nie jest domyślnie włączona — trzeba ją włączyć osobno. Po jej włączeniu w menu gazów podczas nurkowania pojawia się dodatkowy krok. Jest ona dostępna wyłącznie w sytuacji, kiedy wybrano tryb nurkowania z wieloma gazami.

Aby aktywować możliwość modyfikacji gazów, włącz tę funkcję w menu ustawień w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry » Zmień gazy.

Kiedy funkcja jest włączona, podczas nurkowania z wieloma gazami można dodawać nowe gazy oraz usuwać z listy gazy, który się na niej znajdują.

UWAGA:

Nie można modyfikować ani usuwać aktualnie używanego gazu (aktywny gaz).

Gdy obszar Zmień gazy jest włączony, można usuwać nieużywane gazy z listy gazów, dodawać nowe gazy do listy i modyfikować parametry (O2, pO2) gazów nieaktywnych.

Spis treści