Suunto EON Core - Czynności wstępne - Tryby i widoki wyświetlacza

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Tryby i widoki wyświetlacza

Suunto EON Core posiada dwa widoki główne w trybie powierzchniowym i w trybie nurkowania: czas / czas bezdekompresyjny oraz kompas. Aby zmienić główny widok, należy nacisnąć środkowy przycisk.

ScreenNavigationCore

Dolne prawe pole wyświetla wiele różnych informacji, w tym maksymalną głębokość, ciśnienie w butli, licznik i podczas nurkowania również czas bezdekompresyjny i przystanki. Można zmienić zakres wyświetlanych informacji poprzez naciśnięcie dolnego przycisku.

UWAGA:

Widoki główne mogą być personalizowane. Patrz: Z pomocą DM5 personalizuj tryby nurkowania .

Suunto EON Core automatycznie przełącza między trybem powierzchniowym i trybem nurkowania. Tryb nurkowania zostaje aktywowany na głębokości ponad 1,2 m poniżej poziomu wody.

Poniższy wyświetlacz wyświetla urządzenie Suunto EON Core , kiedy w użyciu jest ekran ciśnienia w butli:

TankPressViewCore

  • Bieżąca głębokość wynosi 19 m
  • Czas nurkowania wynosi 22 minuty
  • Pozostałe ciśnienie w butli wynosi 125 barów
  • Czas bezdekompresyjny wynosi 50 minut
  • Przystanek bezpieczeństwa będzie na głębokości 3,0 metrów
  • Do wyczerpania baterii pozostało 16 godzin nurkowania