Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | OUTLET | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Zgodność

Europejska dyrektywa sprzętu radiowego

Firma Suunto Oy deklaruje niniejszym zgodność sprzętu radiowego typu DW171 z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.suunto.com/EUconformity.

Dyrektywa europejska dot. Środków Ochrony Indywidualnej

Połączenia Suunto EON Core oraz czujnik Suunto Tank POD zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG stanowi Środek Ochrony Indywidualnej. Jednostka notyfikowana nr 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSYLIA, Francja, pomyślnie przeprowadziła kontrolę wymaganą do uzyskania zatwierdzenia znaku CE odnośnie wyżej wymienionego połączenia urządzeń i wykazuje zgodność z europejskim standardem EN250:2014. Certyfikacja obejmuje głębokość do 50 m zgodnie z definicjami podanymi w EN250:2014.

Europejska norma dotyczącą głębokościomierzy.

EN13319 jest europejską normą dotyczącą głębokościomierzy. Komputery nurkowe firmy Suunto są projektowane zgodnie z tą normą.

Zgodność z przepisami FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) Urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że spełnia ono warunki ujęte w przepisach FCC spełnia i może byc używane w warunkach domowych lub biurowych.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w wyraźny sposób przez Suunto mogą spowodować unieważnienie prawa do korzystania z tego urządzenia zgodnie z normami FCC.

IC

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami RSS, zwalniającymi z konieczności uzyskania licencji Industry Canada. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) Urządzenie musi akceptować wszystkie zakłócenia z zewnątrz — w tym takie, które powodują niepożądane działanie urządzenia.

Spis treści