Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZWROT DO 15 DNI | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

  • Mieszanki gazów

Mieszanki gazów

W przypadku wyboru trybu Nitrox lub trybu Trimix konieczne jest zdefiniowanie gazów w celu zapewnienia prawidłowego działania algorytmu dekompresji. Gazy definiuje się, wybierając opcję Gaz(y). W trybie Nitroks gaz zawiera wyłącznie tlen (O2%). He% jest dostępny, pod warunkiem aktywowania opcji korzystania z helu.

Tryb Trimix jest domyślnie wyłączony, dlatego opcja helu jest niedostępna. Aktywuj tryb Trimiksu w DM5, a następnie wybierz kilka gazów włączając opcję zastosowania kliku gazów w ustawieniach nurkowania.

UWAGA:

Przy wprowadzaniu wyniku analizy gazu do komputera nurkowego Suunto EON Core, wynik należy zaokrąglić w dół. Przykładowo, jeśli zawartość tlenu w analizowanym gazie wynosi 31,8%, do komputera nurkowego należy wprowadzić wartość 31%. W ten sposób obliczenia dekompresji będą pewniejsze. Obliczenia dotyczące tlenu (pO2, OTU, CNS%) pozostaną także bezpieczniejsze, ponieważ wykorzystywana w nich zawartość procentowa tlenu przyjmowana jest na poziomie O2% + 1.

OSTRZEŻENIE:

KOMPUTER NURKOWY NIE PRZYJMUJE WARTOŚCI PROCENTOWYCH STĘŻENIA TLENU WYRAŻONYCH W POSTACI
UŁAMKOWEJ. WARTOŚCI PROCENTOWYCH WYRAŻONYCH W POSTACI UŁAMKOWEJ NIE WOLNO ZAOKRĄGLAĆ W GÓRĘ! Zaokrąglanie w górę powoduje zaniżanie wartości procentowych stężenia azotu i wywiera wpływ na obliczenia związane z dekompresją.

UWAGA:

Widok ekranu można spersonalizować w opcji menu Gaz(y). Patrz: Z pomocą DM5 personalizuj tryby nurkowania .

Ważne jest zrozumienie, w jaki sposób opcja menu Gaz(y) funkcjonuje w trybie Trimix (Trymiks), w którym istnieje możliwość użycia kilku gazów. Przykładowo, podczas nurkowania na głębokość 55 m (180,5 stóp) mogą to być:

  • tx18/45, MOD 58m
  • tx50/10, MOD 21m
  • tlen, MOD 6m

W przykładzie poniżej menu zawiera trzy gazy, a tx18/45 zostaje wybrany jako gaz aktywny. Mimo że tylko jeden gaz jest aktywny, algorytm dekompresji oblicza czas wynurzania (podczas nurkowania) biorąc pod uwagę wszystkie trzy gazy.

Aby wybrać inny aktywny gaz:

  1. Będąc w opcji menu Gaz(y) , nacisnąć środkowy przycisk, aby zobaczyć listę gazów do wyboru.
  2. Przy pomocy górnego lub dolnego przycisku przewijać aż do podświetlenia opcji Wybór.
  3. Ponownie nacisnąć środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór.

menu gases

Przy nurkowaniu z użyciem tylko jednego gazu należy dopilnować, aby tylko ten jeden gaz został zdefiniowany w opcji menu Gaz(y). W przeciwnym razie komputer nurkowy Suunto EON Core ustawi domyślne wykorzystanie wszystkich gazów widniejących na liście i powiadomi o konieczności zmiany gazów w trakcie nurkowania.