Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści
Spis treści
  • Mieszanki gazów

Mieszanki gazów

Domyślnie Suunto EON Core ma tylko jeden aktywny gaz (powietrze). Możesz zmieniać wartość procentową O2 i ustawienia pO2 w menu Gazy.

Jeśli chcesz korzystać z kilku gazów, aktywuj opcję korzystania z kilku gazów w menu urządzenia w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry.

Jeśli chcesz korzystać z mieszanki trymiksowej (z aktywowanym helem), musisz włączyć hel w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry. Po wykonaniu tej czynności możesz zmienić procent helu (He%) dla wybranego gazu w menu Gazy.

Za pomocą DM5 możesz również aktywować nurkowanie z użyciem wielu gazów oraz hel, konfigurować tryby nurkowania i zmieniać ustawienia gazu.

UWAGA:

Przy wprowadzaniu wyniku analizy gazu do komputera nurkowego Suunto EON Core wynik należy zaokrąglić w dół. Przykładowo, jeśli zawartość tlenu w analizowanym gazie wynosi 31,8%, do komputera nurkowego należy wprowadzić wartość 31%. To sprawia, że obliczenia dekompresyjne są bezpieczniejsze.
Jeśli chcesz dostosować komputer, aby uzyskać bardziej konserwatywne obliczenia, skorzystaj z funkcji dostosowania osobistego, aby zmieniać obliczenia dekompresyjne lub zmniejszyć ustawienie pO2 i wpłynąć na ekspozycję tlenową zgodnie z wprowadzonymi wartościami O2% i pO2.

OSTRZEŻENIE:

KOMPUTER NURKOWY NIE PRZYJMUJE WARTOŚCI PROCENTOWYCH STĘŻENIA TLENU WYRAŻONYCH W POSTACI
UŁAMKOWEJ. WARTOŚCI PROCENTOWYCH WYRAŻONYCH W POSTACI UŁAMKOWEJ NIE WOLNO ZAOKRĄGLAĆ W GÓRĘ! Zaokrąglanie w górę powoduje zaniżanie wartości procentowych stężenia azotu i wywiera wpływ na obliczenia związane z dekompresją.

UWAGA:

Dane dostępne w menu Gazy oferują możliwość dostosowania. Patrz Dostosowywanie trybów nurkowania za pomocą oprogramowania DM5.

Ważne jest, aby zrozumieć zasady działania menu Gazy, kiedy aktywna jest opcja nurkowania z wieloma gazami i hel. Przykładowo, podczas nurkowania na głębokość 55 m (180,5 stóp) mogą to być:

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • tlen, MOD 6 m

W przykładzie poniżej menu zawiera trzy gazy, a tx18/45 zostaje wybrany jako gaz aktywny. Mimo że tylko jeden gaz jest aktywny, algorytm dekompresji oblicza czas wynurzania (podczas nurkowania) biorąc pod uwagę wszystkie trzy gazy.

Aby wybrać inny aktywny gaz:

  1. Będąc w opcji menu Gazy, naciśnij środkowy przycisk, aby zobaczyć listę gazów do wyboru.
  2. Przy pomocy górnego lub dolnego przycisku przewijaj aż do podświetlenia opcji Wybór.
  3. Ponownie naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór.

Menu gases eon

Przy nurkowaniu z użyciem tylko jednego gazu należy dopilnować, aby tylko ten jeden gaz został zdefiniowany w opcji menu Gazy. W przeciwnym razie komputer nurkowy Suunto EON Core ustawi domyślne wykorzystanie wszystkich gazów widniejących na liście i powiadomi o konieczności zmiany gazów w trakcie nurkowania.

Spis treści