Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści
Spis treści
  • Nurkowanie z użyciem kilku gazów

Nurkowanie z użyciem kilku gazów

Suunto EON Core umożliwia zmianę gazu podczas nurkowania w ramach gazów zdefiniowanych w opcji menu Gazy. Podczas wynurzania urządzenie zawsze powiadamia o możliwości zmiany gazu na bardziej odpowiedni dla danej głębokości.

Przykładowo, podczas nurkowania na głębokość 55 m (180,5 stóp) mogą to być:

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • tlen, MOD 6 m

W trakcie wynurzania komputer nurkowy powiadamia o możliwości zmiany gazu na głębokości 21 m (70 stóp) oraz 6 m (19,7 stóp) według maksymalnej głębokości nurkowania (MOD) dopuszczalnej dla danego gazu.

O możliwości zmiany gazu powiadamia wyświetlający się komunikat:

Change Gas Core

OSTRZEŻENIE:

Podczas nurkowania z użyciem kilku gazów należy pamiętać, że czas wynurzania jest zawsze obliczany przy założeniu wykorzystania wszystkich gazów określonych w opcji menu Gazy. Przed nurkowaniem należy każdorazowo sprawdzić, czy zdefiniowane zostały wyłącznie te gazy, które będą niezbędne do planowanego nurkowania. Wszelkie gazy nieprzydatne podczas nurkowania należy usunąć.

Modyfikacja gazów podczas nurkowania

Modyfikację gazów należy stosować wyłącznie w nagłych wypadkach, na przykład jeśli ze względu na nieprzewidziane okoliczności nurek utraci mieszankę gazów — w takim wypadku można przystosować się do sytuacji, usuwając tę mieszankę z listy gazów urządzenia Suunto EON Core. W ten sposób można kontynuować nurkowanie oraz otrzymywać prawidłowe informacje dotyczące dekompresji na podstawie obliczeń komputera nurkowego.

W innym przypadku, jeśli z jakiegoś powodu nurkowi wyczerpie się gaz i będzie musiał skorzystać z mieszanki gazów swojego towarzysza nurkowania, urządzenie Suunto EON Core można przystosować do tej sytuacji, dodając do listy nową mieszankę gazów. Suunto EON Core ponownie oblicza dekompresję i pokazuje nurkowi prawidłowe informacje.

UWAGA:

Ta funkcja nie jest domyślnie włączona — trzeba ją włączyć osobno. Po jej włączeniu w menu gazów podczas nurkowania pojawia się dodatkowy krok. Jest ona dostępna wyłącznie w sytuacji, kiedy wybrano tryb nurkowania z wieloma gazami.

Aby aktywować możliwość modyfikacji gazów, włącz tę funkcję w menu ustawień w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry » Zmień gazy.

Kiedy funkcja jest włączona, podczas nurkowania z wieloma gazami można dodawać nowe gazy oraz usuwać z listy gazy, który się na niej znajdują.

UWAGA:

Nurek nie może modyfikować ani usuwać aktualnie używanego gazu (gaz aktywny).

Gdy obszar Zmień gazy jest włączony, możesz usuwać nieużywane gazy z listy gazów, dodawać nowe gazy do listy i modyfikować parametry (O2, He, pO2) gazów nieaktywnych.

Kontrdyfuzja izobaryczna (ICD)

Mianem kontrdyfuzji izobarycznej (ICD) określa się fizjologiczne skutki dyfuzji różnych gazów (takich jak azot i hel) zachodzącej w przeciwnych kierunkach podczas nurkowania. Innymi słowy, jeden z gazów jest gromadzony przez organizm, a drugi — uwalniany. Sytuacja ta może wystąpić w przypadku nurkowania z użyciem trymiksu.

Może się to zdarzyć podczas nurkowania, na przykład podczas przechodzenia z trymiksu na nitroks lub lekki trymiks. Po dokonaniu zmiany gazów zachodzi szybka dyfuzja helu i azotu w przeciwnych kierunkach. Prowadzi to do przejściowego wzrostu całkowitego ciśnienia gazu obojętnego, co może prowadzić do choroby dekompresyjnej (DCS).

Obecnie nie ma algorytmów, które brały by pod uwagę kontrdyfuzję izobaryczną. W związku z tym nurek musi wziąć ją pod uwagę, planując nurkowania na trymiksie.

Urządzenie Suunto EON Core umożliwia planowanie swojego zużycia trymiksu w bezpieczny sposób. W menu Gazy można dostosować zawartość procentową tlenu (O2) i helu (He), aby sprawdzić zmianę w wartościach ciśnienia parcjalnego azotu (ppN2) oraz ciśnienia parcjalnego helu (ppHe).

Wzrost ciśnienia parcjalnego jest oznaczany liczbą dodatnią, a spadek — liczbą ujemną. Zmiany w ppN2 i ppHe wyświetlane są obok każdej mieszanki oddechowej, na którą pragnie przejść nurek. Maksymalna głębokość operacyjna (MOD) gazu oddechowego to głębokość, na której ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) w mieszance gazów przekracza wartość uznaną za bezpieczną. Możesz określić limit pO2 dla gazu.

Ostrzeżenie ICD pojawia się, kiedy głębokość przełączania gazów wynosi ponad 10 m (30 stóp) oraz spełniony jest jeden z następujących warunków:

  1. Zmiana w ppN2 wzrasta o więcej niż +0,5.
  2. Zmiana w ppHe wzrasta o więcej niż +0,5, a zmiana w ppN2 maleje o ponad -0,25.

Jeśli te ograniczenia zostaną przekroczone podczas przełączania gazu, urządzenie Suunto EON Core poinformuje o zagrożeniu wystąpienia ICD, jak przedstawiono na ilustracji poniżej:

isobaric eon

W tym przykładzie dostępne są następujące mieszanki oddechowe do nurkowania głębokiego na trymiksie:

  • Trymiks 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trymiks 35/15, MOD 35,7 m (pO2 1,6)
  • Trymiks 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Tlen, MOD 6 m

Suunto EON Core sygnalizuje niebezpieczne warunki ICD, kiedy mieszanka oddechowa zmienia się z 15/55 do 35/10 na głębokości 34,7 m.

W przypadku wykonania tej zmiany mieszanki zmiany w ppN2 i ppHe znacznie wykraczają poza bezpieczne granice.

Jednym ze sposobów na uniknięcie zagrożenia ICD jest zwiększenie zawartości helu w mieszance oddechowej z 35/10 do mieszanki trymiksu 35/25. Umożliwi to zachowanie zmian ciśnienia parcjalnego na bezpiecznym poziomie oraz usunie niebezpieczeństwo nagłej kontrdyfuzji izobarycznej.

Spis treści