Suunto EON Core - Funkcje - Prędkość wynurzania

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Prędkość wynurzania

Prędkość wynurzania

Podczas nurkowania wykres słupkowy po lewej stronie wskazuje prędkość wynurzania. Jeden odcinek wykresu odpowiada prędkości 2 m (6,6 stopy) na minutę.

Wykres charakteryzuje się także różną kolorystyką:

  • Zielony informuje o tym, że prędkość wynurzania jest prawidłowa, nieprzekraczająca 8 m (26,2 stopy) na minutę
  • Żółty informuje o tym, że prędkość wynurzania przekracza prawidłowy poziom, 8-10 m (26-33 stopy) na minutę
  • Czerwony informuje o tym, że prędkość wynurzania jest za wysoka, przekraczająca 10 m (33 stopy) na minutę

AscSpeed Core

Przekroczenie dozwolonej prędkości wynurzania przez okres czasu wynoszący 5 sekund skutkuje uruchomieniem alarmu. Przekroczenia prędkości wynurzania powodują wydłużenie czasu przystanków bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE:

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI WYNURZANIA! Zbyt szybkie wynurzanie grozi doznaniem obrażeń. W przypadku przekroczenia maksymalnej zalecanej prędkości wynurzania należy zawsze wykonać obowiązkowe i zalecane przystanki bezpieczeństwa. Niewykonanie obowiązkowych przystanków bezpieczeństwa powoduje, że model dekompresyjny narzuca sankcje odnoszące się do kolejnego nurkowania lub nurkowań.