Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści
Spis treści
 • Tryby nurkowania

Tryby nurkowania

Urządzenie Suunto EON Core oferuje domyślnie dwa tryby nurkowe: Powietrze/Nitroks i Głębokościomierz (miernik czasu dennego). Wybierz odpowiedni tryb nurkowania w opcji Ustawienia nurkowania »Tryb.

Dive mode EON Core

UWAGA:

Tryb nurkowania Powietrze/Nitroks ma domyślnie jeden aktywny gaz. Gaz ten można edytować w menu urządzenia, w którym możliwa jest zmiana wartości procentowej O2 i wartości pO2. Aby umożliwić nurkowanie z więcej niż jednym gazem, musisz aktywować nurkowanie z użyciem wielu gazów w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry » Wiele gazów. Po wykonaniu tej czynności możesz dodać kolejne gazy w menu Gazy. Ustawienia gazu można dostosować również w Suunto DM5. Patrz Dostosowywanie trybów nurkowania za pomocą oprogramowania DM5.

Domyślny tryb nurkowania jest stylem wiodącym. Ustawienie tego stylu można zmienić, a także stworzyć dodatkowe tryby nurkowania, przy użyciu programu Suunto DM5. Patrz Dostosowywanie trybów nurkowania za pomocą oprogramowania DM5.

W DM5 możesz tworzyć nowe lub edytować istniejące tryby nurkowania, modyfikować układ ekranu, dodawać hel, aby aktywować opcję używania kilku gazów dla Trymiksu i zmieniać typ nurkowania (OC/CC).

Obsługę nurkowania CCR (z aparatem oddechowym o obiegu zamkniętym) można aktywować tylko za pomocą DM5.

Algorytm dekompresji zastosowany w Suunto EON Core to Suunto Fused™ RGBM 2. Więcej informacji na temat tego algorytmu można uzyskać w obszarze Algorytm dekompresji.

Tryb Głębokościomierz to tryb miernika czasu dennego i w związku z tym nie uwzględnia on informacji dotyczących dekompresji ani jej obliczeń.

UWAGA:

Po nurkowaniu w trybie Głębokościomierz możliwość obliczania dekompresji pozostaje zablokowana przez 48 godzin. Przy ponownym nurkowaniu w tym czasie brak jest możliwości obliczania dekompresji, a w polach informacji o dekompresji wyświetla się komunikat Zablo..

Tryb Powietrze/Nitroks

Domyślnie tryb Powietrze/Nitroks służy do nurkowania ze zwykłym powietrzem i nurkowania z mieszankami gazów wzbogaconymi w tlen.

Nurkowanie z mieszanką gazów nitroksowych pozwala wydłużyć czasy nurkowania lub obniżyć ryzyko choroby dekompresyjnej. Jednak podczas zmiany mieszanki oddechowej lub zwiększania głębokości ciśnienie parcjalne tlenu ogólnie się zwiększa. Suunto EON Core dostarcza informacji, które umożliwiają dostosowanie nurkowania i pozostanie w obrębie bezpiecznych wartości granicznych.

Podczas nurkowania z mieszanką gazów nitroksowych należy wprowadzić do Suunto EON Core zarówno wartość procentową tlenu w butli, jak i limit ciśnienia parcjalnego tlenu.

Zapewnia to prawidłowość obliczeń zawartości azotu i tlenu oraz maksymalnej głębokości nurkowania (MOD), które opierają się na wprowadzonych wartościach.

Domyślna zawartość procentowa tlenu (O2%) to 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) to 1,6 bara (20 psi).

Tryb Powietrze/Nitroks oferuje domyślnie dwa widoki:

 • Czas bezdekompresyjny

  airnitrox nodeco eon

 • Kompas

  airnitrox compass eon

Po dostosowaniu za pośrednictwem DM5 dostępne są dwa inne widoki:

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie, patrz Ciśnienie w butli .

  airnitrox tank pressure eon

 • Stoper

  image:airnitrox timer eon

Tryb Głębokościomierz

Używaj Suunto EON Core jako miernika czasu dennego w trybie Głębokościomierz.

Stoper w prawym górnym rogu wyświetlacza pokazuje czas nurkowania w minutach i sekundach i można go aktywować i zatrzymywać, naciskając krótko górny przycisk. Aby wyzerować licznik stopera, należy nacisnąć i przytrzymać górny przycisk.

UWAGA:

Tryb Głębokościomierz służy tylko do mierzenia czasu dennego. W związku z tym nie uwzględnia on informacji dotyczących dekompresji ani jej obliczeń.

Tryb Głębokościomierz oferuje dwa widoki domyślne:

 • Stoper

  Gauge timer eon

 • Kompas

  Gauge compass eon

Trzeci widok jest widoczny po dostosowaniu w DM5:

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie patrz Ciśnienie w butli .

  Gauge tank pressure eon

UWAGA:

Po nurkowaniu w trybie Głębokościomierz możliwość obliczania dekompresji pozostaje zablokowana przez 48 godzin. Przy ponownym nurkowaniu w tym czasie brak jest możliwości obliczania dekompresji, a w polach informacji o dekompresji wyświetla się komunikat Zablo..

Spis treści