Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZWROT DO 15 DNI | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

  • Z pomocą DM5 personalizuj tryby nurkowania

Z pomocą DM5 personalizuj tryby nurkowania

Widoki i funkcje Suunto EON Core można personalizować przy pomocy oprogramowania Suunto DM5. Można utworzyć maksymalnie 10 różnych trybów nurkowania z maksymalnie czterema spersonalizowanymi widokami w każdym z nich.

Obejrzyj film na YouTube.

Aby wykonać personalizację ustawień Suunto EON Core:

  1. Pobrać i zainstalować oprogramowanie Suunto DM5 ze strony internetowej http://www.suunto.com/DM5.
  2. Podłączyć komputer nurkowy Suunto EON Core do komputera przy użyciu kabla USB.
  3. W oknie urządzeń wybrać Suunto EON Core.
  4. Wybrać zakładkę Personalizacja ustawień. Możliwe jest tworzenie nowych trybów nurkowania i modyfikowanie istniejących.
UWAGA:

Przy tworzeniu lub modyfikowaniu trybów nurkowania konieczne jest dokonanie synchronizacji zmian z komputerem nurkowym Suunto EON Core przed odłączeniem kabla USB w celu zachowania zmian w urządzeniu.

Personalizacja ustawień dzieli się na cztery kategorie:

  • Nazwa trybu nurkowania
  • Algorytm nurkowania
  • Ustawienia gazu
  • Dostosuj widoki

Tryb nurkowania (nazwa)

Maksymalna długość nazwy nie może przekroczyć 15 znaków. Krótka i prosta nazwa pomoże łatwo zidentyfikować funkcje oraz informacje spersonalizowane dla danego trybu.

Algorytm nurkowania

Do wyboru jest algorytm Suunto Fused™ RGBM lub brak algorytmu (zob. Suunto Fused™ RGBM). Wybór braku algorytmu powoduje, że komputer nurkowy Suunto EON Core działa w danym trybie jak głębokościomierz (miernik czasu dennego). Przy wyborze algorytmu Suunto Fused RGBM dostępne są dwie dodatkowe opcje: ustawienia osobiste (ostrożność zgodna z procedurą) i ustawienia wysokości.

Ustawienia gazu

Tutaj można skonfigurować zawartość opcji Gaz(y) będącej elementem menu komputera nurkowego Suunto EON Core. Opcję zastosowania kilku gazów można włączyć lub wyłączyć. Jej włączenie umożliwia nurkowanie z użyciem kilku gazów. Jej wyłączenie powoduje uproszczenie menu, które staje się łatwiejsze w obsłudze z wyłącznie jednym rodzajem gazu.

Opcję korzystania z helu również można włączyć lub wyłączyć. W przypadku jej wyłączenia hel nie jest widoczny jako komponent jakiegokolwiek gazu.

Maksymalny poziom pO2 gazu może być ustawiony na opcję ręczną lub ustaloną. Opcja ustalona oznacza, że zadana wartość będzie stosowana dla wszystkich gazów, a opcja jej ustawiania ręcznego w menu Gaz(y) zostanie wyłączona. Wybór opcji ręcznego ustawiania maksymalnego poziomu pO2 gazu oznacza, że dla każdego gazu może on zostać odrębnie ustawiony w opcji menu Gaz(y.

Dostosuj widoki

Dla każdego trybu nurkowania można stworzyć maksymalnie cztery spersonalizowane widoki. W przypadku każdego widoku personalizacji mogą podlegać dwa obszary: styl i zawartość.

Styl trybu może być bardzo wyraźny, graficzny lub klasyczny.

W opcji stylu bardzo wyraźnego główne informacje o nurkowaniu wyświetlane są za pomocą dużych i czytelnych cyfr:

Styles Prominent

Przy zastosowaniu stylu graficznego informacje prezentowane są z dodatkowymi elementami graficznymi:

Styles Graphical

W przypadku stylu klasycznego informacje prezentowane są w sposób tradycyjny przy użyciu liczb:

Styles Classic

W ramach każdego widoku danego trybu możliwe jest zdefiniowanie zakresu informacji wyświetlanych w spersonalizowanych polach. Podczas edytowania widoku w programie DM5 możliwe jest uzyskanie jego podglądu na komputerze nurkowym Suunto EON Core.

W każdym widoku można zdefiniować wiele niestandardowych par pól dla wartości wyświetlanych w dolnym lewym oraz prawym rogu. Korzystając z danego widoku na komputerze nurkowym Suunto EON Core, można zmienić zakres informacji wyświetlanych w tych parach pól poprzez naciśnięcie dolnego przycisku.