Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Wyświetlacz – tryby, widoki i stany

Urządzenie Suunto EON Steel jest wyposażone w trzy przyciski pełniące różne funkcje w różnych widokach. Krótkie lub długie naciśnięcie zapewnia dostęp do odmiennych funkcji.

Button logic Steel

Urządzenie Suunto EON Steel oferuje domyślnie cztery główne tryby nurkowe: Air/Nitrox, Trimix, CCR i Gauge.

Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do obszaru Menu główne, i wybierz odpowiedni tryb danego nurkowania w obszarze Ustawienia nurkowania » Tryb.

Suunto EON Steel automatycznie uruchamia się ponownie, by zmienić tryb.

Suunto EON Steel oferuje dwa główne widoki: czas / czas bezdekompresyjny oraz kompas. Aby zmienić główny widok, należy nacisnąć środkowy przycisk. Więcej widoków jest dostępnych po dostosowaniu w aplikacji Suunto.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat widoków dostępnych w różnych trybach, patrz Tryby nurkowania.

Suunto EON SteelUrządzenie automatycznie przełącza się między trybem powierzchniowym i trybem nurkowania. Tryb nurkowania zostaje aktywowany na głębokości ponad 1,2 m (4 ft) poniżej poziomu wody.

Gdy używany jest ekran ciśnienia w butli, widoczne są następujące informacje:

TankPressView

  • Bieżąca głębokość wynosi 19 m.
  • Aktywny gaz to nitroks 32%
  • Czas nurkowania wynosi 22 minuty.
  • Pozostałe ciśnienie w butli wynosi 120 barów.
  • Czas bezdekompresyjny wynosi 50 minut.
  • Przystanek bezpieczeństwa będzie na głębokości 3,0 metrów.
  • Do wyczerpania akumulatora pozostało 21 godzin nurkowania.
  • Temperatura wynosi 20°C

Przełączane okno w prawym dolnym rogu zawiera różne informacje, które można przełączać, naciskając dolny przycisk.

Spis treści