Suunto EON Steel - Czynności wstępne - Tryby i widoki wyświetlacza

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Tryby i widoki wyświetlacza

Suunto EON Steel Posiada dwa widoki główne w trybie powierzchniowym i w trybie nurkowania: czas/czas bezdekompresyjny oraz kompas. Aby zmienić widok, należy nacisnąć środkowy przycisk.

ScreenNavigation

Dolne prawe pole wyświetla wiele różnych informacji, w tym maksymalną głębokość, ciśnienie w butli, licznik i podczas nurkowania również czas bezdekompresyjny i przystanki. Można zmienić zakres wyświetlanych informacji poprzez naciśnięcie dolnego przycisku.

UWAGA:

Widoki główne mogą być personalizowane. Patrz: Z pomocą DM5 personalizuj tryby nurkowania .

Suunto EON Steel automatycznie przełącza się między trybem powierzchniowym i trybem nurkowania. Tryb nurkowania zostaje aktywowany na głębokości ponad 1,2 m poniżej poziomu wody.

Poniższy wyświetlacz wyświetla urządzenie Suunto EON Steel , kiedy w użyciu jest ekran ciśnienia w butli:

TankPressView

  • Bieżąca głębokość wynosi 19 m
  • Aktywny gaz to nitroks 32%
  • Czas nurkowania wynosi 22 minuty
  • Pozostałe ciśnienie w butli wynosi 120 barów
  • Czas bezdekompresyjny wynosi 50 minut
  • Przystanek bezpieczeństwa będzie na głębokości 3,0 metrów
  • Do wyczerpania baterii pozostało 21 godzin nurkowania