Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Wyprzedaż Suunto: teraz rabat do 60% >

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Aplikacja mobilna Movescount

Aplikacja mobilna Movescount

Dzięki aplikacji Suunto Movescount App można łatwo przenieść swoje dzienniki nurkowania do serwisu Movescount, który umożliwia śledzenie i udostępnianie swoich podwodnych przygód.

Aby sparować z aplikacją Suunto Movescount App na urządzeniu iOS:

  1. Pobierz aplikację Suunto Movescount App ze sklepu iTunes App Store i zainstaluj ją na zgodnym urządzeniu Apple. Opis aplikacji obejmuje najnowsze informacje na temat zgodności.
  2. Uruchom aplikację Suunto Movescount App i włącz funkcję Bluetooth, jeśli nie została już wcześniej włączona. Aplikacja powinna pozostać aktywna na pierwszym planie.
  3. Jeśli Twoje urządzenie Suunto EON Steel nie zostało jeszcze skonfigurowane, możesz zrobić to teraz (patrz: Czynności wstępne).
  4. Dotknij ikony ustawień w górnej prawej części ekranu, a następnie dotknij ikony „+”, aby dodać nowe urządzenie.
  5. Dotknij nazwy swojego komputera nurkowego na liście znalezionych urządzeń i wprowadź klucz dostępu wyświetlony na ekranie urządzenia Suunto EON Steel.

Aby sparować z aplikacją Suunto Movescount App na urządzeniu Android:

  1. Pobierz aplikację Suunto Movescount App z witryny Google Play i zainstaluj ją na zgodnym urządzeniu Android. Opis aplikacji obejmuje najnowsze informacje na temat zgodności.
  2. Uruchom aplikację Suunto Movescount App i włącz funkcję Bluetooth, jeśli nie została już wcześniej włączona. Aplikacja powinna pozostać aktywna na pierwszym planie.
  3. Jeśli Twoje urządzenie Suunto EON Steel nie zostało jeszcze skonfigurowane, możesz zrobić to teraz (patrz: Czynności wstępne).
  4. Na urządzeniu z systemem Android pojawi się okno. Wybierz opcję Pair.
  5. W odpowiednim polu na swoim urządzeniu mobilnym wpisz klucz dostępu wyświetlony na ekranie komputera nurkowego, a następnie wybierz opcję OK.

Synchronizacja z aplikacją mobilną

Jeśli urządzenie Suunto EON Steel sparowano z aplikacją Suunto Movescount App, nowe dzienniki są synchronizowane automatycznie podczas aktywnego połączenia Bluetooth. Podczas synchronizacji danych na Suunto EON Steel miga ikona Bluetooth.

Jeśli na Twoim urządzeniu mobilnym włączona jest transmisja danych, a aplikacja jest połączona z Twoim kontem Movescount, ustawienia i dzienniki aktywności zostaną zsynchronizowane z Twoim kontem. W przypadku braku połączenia danych synchronizacja zostanie opóźniona do czasu, kiedy połączenie będzie dostępne.

Dzienniki zarejestrowane za pomocą urządzenia Suunto EON Steel, które nie zostały zsynchronizowane, są wymienione w aplikacji, ale nie ma możliwości wyświetlenia szczegółów aktywności do czasu zsynchronizowania ich z kontem w serwisie Movescount.

Jeśli chcesz sparować swoje urządzenie Suunto EON Steel, rozłącz aktualnie sparowane urządzenie za pomocą menu ustawień: General / Connectivity / Unpair.

UWAGA:

Dokonywanie synchronizacji pomiędzy aplikacją Suunto Movescount App a kontem w serwisie Movescount może się wiązać z naliczaniem opłaty za połączenie przez operatora.