Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Jak uzyskać dostęp do informacji o urządzeniu

W celu uzyskania dostępu do informacji o Suunto EON Steel:

  1. Przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
  2. Przewiń do sekcji Ogólne górnym lub dolnym przyciskiem i naciśnij środkowy przycisk.
  3. Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do funkcji Info o EON.
  4. Przewiń do Informacje o urządzeniu i naciśnij środkowy przycisk w celu przejścia do tej funkcji. Można tam sprawdzić wersję oprogramowania urządzenia, numer seryjny itp.
  5. Przewijaj dolnym przyciskiem, aby zobaczyć wszystkie informacje.
  6. Przytrzymaj środkowy przycisk, aby powrócić i wyjść z menu.

Spis treści