Prilagajanje nastavitev

Suunto Kailash Priročnik za uporabo - 2.0

Prilagajanje nastavitev

Prilagajanje nastavitev

Vse nastavitve ure lahko določite v meniju z možnostmi.

Nastavitve določite tako:

  1. Držite srednji gumb pritisnjen, da odprete meni z možnostmi.
  2. Za pomikanje po menijih gor in dol uporabite gumb 7R in spodnji gumb.
  3. Nastavitev odprete s srednjim gumbom. Skozi nastavitve se pomikate s srednjim gumbom (odvisno od menija).
  4. Z uporabo gumba 7R in spodnjega gumba prilagodite vrednost nastavitve.
  5. S srednjim gumbom potrdite novo vrednost nastavitve.
  6. Meni zaprete tako, da držite srednji gumb pritisnjen.

adjust settings