Suunto Spartan Sport - Referencje - Uwaga dotycząca patentów

Suunto Spartan Sport Podręcznik użytkownika - 2.0

Uwaga dotycząca patentów

Uwaga dotycząca patentów

Ten produkt jest chroniony procedurą zgłoszeń patentowych oraz odpowiadającymi jej przepisami krajowymi: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Zgłoszono także inne wnioski patentowe.