Suunto Spartan Sport - Референция - Авторски права

Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 2.0

Spis treści

Авторски права

© Suunto Oy 8/2016. Всички права запазени. Suunto, имената на продуктите на Suunto, техните лога и другите търговски марки и имена на марката Suunto са регистрирани или нерегистрирани търговски марки на Suunto Oy. Настоящият документ и неговото съдържание са собственост на Suunto Oy и са предназначени единствено за използване от клиентите, за да придобият знания и информация относно работата на продуктите на Suunto. Съдържанието му не бива да се използва или разпространява с никакви други цели, нито да се споделя, разкрива или възпроизвежда по друг начин без предварителното писмено съгласие на Suunto Oy. Ние сме положили максимални грижи да се уверим, че информацията в настоящата документация е подробна и точна, но не даваме конкретна или изрична гаранция за точността й. Съдържанието на настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие по всяко време. Можете да изтеглите най-актуалната версия на тази документация от www.suunto.com.