Suunto Spartan Sport Wrist HR - Funkcje - Alarmy wschodu i zachodu słońca

Suunto Spartan Sport Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.0

Alarmy wschodu i zachodu słońca

Alarmy wschodu i zachodu słońca

Alarmy wschodu/zachodu słońca na Suunto Spartan Sport Wrist HR są to alarmy adaptacyjne zależne od lokalizacji. Zamiast ustawiania stałego czasu można ustawić alarm z określonym wyprzedzeniem względem faktycznego wschodu lub zachodu słońca.

Godziny wschodu i zachodu słońca są określane za pomocą odbiornika GPS, dlatego zegarek polega na danych GPS z ostatniego użycia odbiornika GPS.

Aby ustawić alarmy wschodu/zachodu słońca:

  1. Naciśnij środkowy przycisk, aby otworzyć menu skrótów.
  2. Przewiń w dół do pozycji Alarmy i potwierdź, naciskając środkowy przycisk.
  3. Przewiń do alarmu, który chcesz ustawić, następnie wybierz poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

    SunriseSunset alarm toggle Spartan

  4. Ustaw wybraną godzinę przed wschodem/zachodem słońca, przewijając w górę/w dół za pomocą górnego i dolnego przycisku, a następnie potwierdzając za pomocą środkowego przycisku.
  5. Ustaw minuty w ten sam sposób.

    Time before sunset sunrise Spartan

  6. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zamknąć.
PORADA:

Dostępny jest także ekran zegarka wskazujący godziny wschodu i zachodu słońca.

Outdoor Watchface Spartan

UWAGA:

Godziny wschodu i zachodu słońca i alarmy wymagają ustalenia pozycji GPS. Godziny są puste aż do uzyskania danych GPS.