Suunto Spartan Sport Wrist HR - Характеристики - Език и мерни единици

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

Spis treści

Език и мерни единици

Можете да смените езика на часовника си и мерните единици от настройките в General (Общи) » Language (Език).