Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | LETNIA WYPRZEDAŻ | DARMOWE ZWROTY

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.5

Spis treści
Spis treści

ความรู้สึก

หากคุณมีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ การติดตามว่าคุณรู้สึกอย่างไรหลังการออกกำลังแต่ละครั้งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสภาพร่างกายโดยรวมของคุณ โค้ชหรือผู้ฝึกสอนส่วนตัวยังสามารถใช้แนวโน้มของความรู้สึกของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้าได้เมื่อเวลาผ่านไป

มีระดับความรู้สึกห้าแบบให้เลือก:

  • แย่ (แย่)
  • เฉลี่ย (ปานกลาง)
  • ดี (ดี)
  • ดีมาก (ดีมาก)
  • ยอดเยี่ยม (ยอดเยี่ยม)

สิ่งที่ตัวเลือกเหล่านี้หมายถึงจะขึ้นอยู่กับคุณ (และโค้ชของคุณ) ที่จะตัดสินใจ สิ่งสำคัญคือการที่คุณจะใช้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการออกกำลังแต่ละครั้ง คุณสามารถบันทึกความรู้สึกของคุณว่าในนาฬิกาโดยตรงหลังจากหยุดการบันทึกโดยการตอบคำถาม 'เป็นอย่างไรบ้าง? (รู้สึกอย่างไร?)'

feeling how was it

คุณสามารถข้ามการตอบคำถามโดยการกดปุ่มกลางและตอบว่ารู้สึกอย่างไรภายหลังโดยการแก้ไข Move ใน Suunto Movescount

เมื่อคุณเริ่มต้นอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ตัวชี้วัดความรู้สึก คุณสามารถตรวจสอบแนวโน้ม 7 วันและ 30 วันของคุณได้อย่างรวดเร็วจากภาพรวมไทม์ไลน์ใน Movescount

feeling 7 30day overview

สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มในระยะยาว ไปที่หน้าเพจ Moves ของคุณ เลือกเวลาที่คุณต้องการที่จะดูจากปฏิทินและเลื่อนลงไปที่ การพักผ่อนและการฟื้นตัว เพื่อดูกราฟแนวโน้มความรู้สึก

feeling insight

Spis treści