Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | LETNIA WYPRZEDAŻ | DARMOWE ZWROTY

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.5

Spis treści
Spis treści

เวลาและวันที่

คุณจะตั้งเวลาและวันที่ในช่วงที่เริ่มต้นใช้งานนาฬิกา หลังจากนั้น นาฬิกาจะใช้เวลาจากจีพีเอสเพื่อปรับค่าชดเชยเวลาเอง

คุณสามารถปรับเวลาและวันที่ได้ด้วยตัวเองจากการตั้งค่าในส่วน GENERAL (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) ซึ่งใช้เปลี่ยนรูปแบบวันและเวลาได้ด้วย

นอกจากเวลาหลักแล้ว คุณยังใช้การแสดงผลสองเวลาเพื่อติดตามเวลาในสถานที่ต่างๆ ได้ เช่น ในขณะเดินทาง ในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » เวลา/วันที่ (เวลา/วันที่) ให้แตะ เวลาคู่ขนาน (สองเวลา) เพื่อตั้งเขตเวลาด้วยการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

นาฬิกาปลุก

นาฬิกาของคุณมีนาฬิกาปลุกที่สามารถส่งเสียงครั้งเดียวหรือทำซ้ำในวันที่กำหนดให้ เปิดใช้งานสัญญาณเตือนจากการตั้งค่าภายใต้ สัญญาณปลุก (นาฬิกาปลุก) » นาฬิกาปลุก

นอกจากสัญญาณเตือนแบบมาตรฐานแล้ว คุณจะเห็นการเตือนแบบปรับได้ตามข้อมูลพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก โปรดดู สัญญาณเตือนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

วิธีตั้งเวลาปลุกตามต้องการ

  1. กดปุ่มตรงกลางจากหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเปิดเมนูทางลัดและเลื่อนไปที่ สัญญาณปลุก
  2. ขั้นแรกให้เลือกความถี่ของเวลาปลุกที่ต้องการ มีตัวเลือกดังนี้

    ครั้งหนึ่ง ครั้งเดียว (Once): เสียงปลุกจะดังครั้งหนึ่งใน 24 ชั่วโมงถัดไปตามเวลาที่กำหนด วันธรรมดา เวลาเดียวกันในสัปดาห์ (Weeklight): เสียงปลุกจะดังในเวลาเดียวกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ประจำวัน ทุกวัน (Daily): เสียงปลุกจะดังในเวลาเดียวกันทุกวันในสัปดาห์

    alarm settings step1

  3. ตั้งชั่วโมงและนาที แล้วออกจากการตั้งค่า

    alarm settings step2

เมื่อเสียงปลุกดัง คุณสามารถปิดการปลุกหรือเลือกตัวเลือกเลื่อนการปลุกได้ เวลาเลื่อนการปลุกคือ 10 นาทีและสามารถตั้งซ้ำๆ ได้ 10 ครั้ง

Alarm dismiss snooze

ถ้าปล่อยให้เสียงปลุกดังต่อ นาฬิกาจะเลื่อนปลุกโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วินาที

Spis treści