Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | LETNIA WYPRZEDAŻ | DARMOWE ZWROTY

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.5

Spis treści
Spis treści
 • ข้อมูลเชิงลึกในการออกกำลังกาย

ข้อมูลเชิงลึกในการออกกำลังกาย

นาฬิกาจะบอกภาพรวมกิจกรรมการออกกำลังกาย

ปัดซ้ายหรือกดปุ่มล่างจากมุมมองหน้าปัดเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของการออกกำลังกาย

Training Insight Spartans

ปัดซ้ายหรือกดปุ่มตรงกลางสองครั้งเพื่อดูกราฟกิจกรรมทั้งหมดในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาและระยะเวลาเฉลี่ย แตะหน้าจอเพื่อสลับกิจกรรมต่างๆ ที่ทำไว้ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Training Insight 3week

ปัดขึ้นหรือกดปุ่มขวาล่างเพื่อดูสรุปผลการออกกำลังกายทั้งหมดของสัปดาห์ปัจจุบัน บทสรุปจะรวมระยะเวลาและแคลอรี่ การปัดขึ้นเมื่อเลือกกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมนั้น

Training Insight All Activities

แผนการออกกำลังกาย

คุณสามารถสร้างโปรแกรมการออกกำลังสำหรับตัวคุณเองใน Suunto Movescount โดยสร้างโปรแกรมใหม่ทั้งหมดหรือใช้โปรแกรมที่มีอยู่แล้วที่สร้างขึ้นโดยสมาชิกคนอื่น ๆ

เมื่อคุณมีการวางแผนใน Moves นาฬิกาของคุณจะแสดงสิ่งที่จะเกิดต่อไปหลังจากที่ซิงค์กับ Movescount

วิธีดูแผนการออกกำลังกายครั้งต่อไป:

 1. ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อดูมุมมองข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการออกกำลังกายของคุณ

  Training Insight Spartans

 2. ปัดซ้ายเพื่อดูเซสชันการออกกำลังกายที่วางแผนไว้ทั้งหมดในสัปดาห์ปัจจุบัน

  TrainingPlans WeeklyPlan Spartan

 3. ปัดขึ้นเพื่อดูรายละเอียดการออกกำลังกายที่วางแผนไว้

ถ้าคุณมี Move ที่วางแผนไว้ซึ่งกำหนดไว้สำหรับวันปัจจุบัน Move ดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวเลือกแรกในรายการโหมดกีฬา เมื่อคุณเข้าสู่ตัวเรียกใช้งานดปรแกรมเพื่อเริ่มการบันทึกการออกกำลังกาย เริ่ม Move ที่วางแผนไว้ตามที่คุณต้องการในการบันทึกโหมดกีฬาตามปกติ

เป้าหมายรายสัปดาห์

หากต้องการเป้าหมายการออกกำลังกาย ให้ตั้งจำนวนชั่วโมงเป้าหมายเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์จากการตั้งค่าในส่วน
การฝึก

 1. แตะ เป้าหมายรายสัปดาห์ หรือกดปุ่มตรงกลาง

  WeeklyGoal Settings Spartan

 2. เลือกหมายเลขเป้าหมายใหม่ โดยปัดขึ้น/ลงหรือกดปุ่มบนหรือล่าง

  WeeklyGoal Picker Spartan

 3. แตะตัวเลือกที่ต้องการหรือกดปุ่มตรงกลาง

Spis treści