Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | LETNIA WYPRZEDAŻ | DARMOWE ZWROTY

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.5

Spis treści
Spis treści

แอป Suunto Movescount

คุณจะได้ีรับประสบการณ์ในการใช้งาน Suunto Spartan Sport Wrist HR ที่ดีขึ้นเมื่อใช้แอป Suunto Movescount จับคู่นาฬิกากับแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อรับการแจ้งเตือนในนาฬิกา เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขณะเดินทาง ถ่ายภาพพร้อมข้อมูลจาก Move ฯลฯ

เคล็ดลับ:

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพด้วย Move ที่จัดเก็บไว้ใน Movescount และสร้าง Suunto Movie โดยใช้แอป Suunto Movescount ได้

หมายเหตุ:

คุณไม่สามารถจับคู่ได้หากเปิดโหมดเครื่องบินอยู่ โปรดปิดโหมดเครื่องบินก่อนการจับคู่

วิธีจับคู่นาฬิกากับแอป Suunto Movescount:

  1. ตรวจดูว่า Bluetooth ของนาฬิกาเปิดอยู่ จากเมนูการตั้งค่า ไปที่ การเชื่อมต่อ (การเชื่อมต่อ) » ค้นพบ (การค้นหา) และเปิดใช้งานหากยังไม่เปิด
  2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Suunto Movescount ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ร่วมกันได้จาก iTunes App Store, Google Play หรือแอปสโตร์ที่ได้รับความนิยมหลายแห่งในประเทศจีน
  3. เปิดแอป Suunto Movescount และเปิด Bluetooth หากยังไม่ได้เปิดใช้งาน
  4. แตะไอคอนการตั้งค่าด้านขวาบนของหน้าจอแอป แล้วแตะไอคอน “+” เพื่อจับคู่นาฬิกา
หมายเหตุ:

คุณสมบัติบางอย่างอาจต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ อาจมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการ

Spis treści