Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | LETNIA WYPRZEDAŻ | DARMOWE ZWROTY

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.5

Spis treści
Spis treści
  • อัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอล

อัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอล

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลจากข้อมือเป็นวิธีตรวจอัตราการเต้นของหัวใจได้ง่ายและสะดวก โปรดพิจารณาปัจจัยที่อาจมีผลต่อการวัดอัตราการเต้นของหัวใจดังนี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

  • ต้องสวมใส่นาฬิกาให้สัมผัสกับผิวโดยตรง ต้องไม่มีผ้าคั่นระหว่างเซ็นเซอร์และผิว ไม่ว่าจะบางแค่ไหนก็ตาม
  • อาจต้องสวมนาฬิกาที่แขนโดยให้สูงกว่าบริเวณที่สวมใส่นาฬิกาตามปกติ เซ็นเซอร์จะอ่านการไหลเวียนโลหิตผ่านเนื้อเยื่อ ยิ่งมีเนื้อเยื่อให้อ่านได้มากเท่าใด ก็จะยิ่งให้ผลดีขึ้นเท่านั้น
  • การเคลื่อนไหวของแขนและการเกร็งกล้ามเนื้อ เช่น การจับไม้เทนนิส อาจเปลี่ยนความแม่นยำในการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้
  • เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับต่ำ เซ็นเซอร์อาจไม่สามารถอ่านค่าได้นิ่ง การอบอุ่นร่างกายสักเล็กน้อยเพียงไม่กี่นาทีก่อนเริ่มการบันทึกอาจช่วยได้
  • ผิวคล้ำและรอยสักอาจบังแสงและทำให้เซ็นเซอร์ออปติคัลอ่านค่าได้ไม่เสถียร
  • เซ็นเซอร์ออปติคอลอาจไม่สามารถอ่านค่าอัตราการเต้นหัวใจที่ถูกต้องในระหว่างว่ายน้ำ
  • ขอแนะนำให้ใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่หน้าอกซึ่งใช้ร่วมกันได้ เช่น Suunto Smart Sensor เพื่อให้เซ็นเซอร์วัดค่าได้ถูกต้องมากที่สุดและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจได้เร็วที่สุด
คำเตือน:

ในขณะนี้ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลยังไม่แม่นยำหรือน่าเชื่อถือเท่ากับการอัตราการเต้นของหัวใจจากหน้าอก อัตราการเต้นของหัวใจที่แท้จริงอาจสูงหรือต่ำกว่าค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์แสง

Spis treści