Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.6

Godzina i data

Godzinę i datę ustawia się podczas pierwszego uruchomienia zegarka. Następnie zegarek wykorzystuje czas GPS do korygowania odchyleń.

Możesz ręcznie dostosować godzinę i datę za pomocą ustawień w obszarze OGÓLNE » Godzina/data, w którym możesz również zmienić format godziny i daty.

Oprócz czasu głównego możesz także użyć podwójnego czasu, aby śledzić czas w różnych miejscach, na przykład, gdy podróżujesz. W obszarze Ogólne » Godzina/data dotknij pozycji 2 strefy czas., aby ustawić strefę czasową poprzez wybór lokalizacji.

Budzik

Zegarek jest wyposażony w budzik, który może się uruchamiać jednokrotnie lub wielokrotnie w określone dni. Włącz alarm za pomocą ustawień w części Alarm » Budzik.

Oprócz standardowych stałych alarmów dostępny jest także adaptacyjny typ alarmu, zależny od danych wschodu i zachodu słońca. Patrz: Alarmy wschodu i zachodu słońca.

Aby ustawić stałą godzinę alarmu:

  1. W widoku zegarka naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia menu skrótów i przewinięcia do Alarmy.
  2. Najpierw wybierz, jak często alarm ma się włączać. Dostępne opcje to:

    Raz: alarm włącza się jednokrotnie w ciągu najbliższej doby, o ustalonej godzinie Dni tygodnia: alarm włącza się o tej samej godzinie od poniedziałku do piątku Codziennie: alarm włącza się o tej samej godzinie codziennie

    alarm settings step1

  3. Ustaw godzinę i minutę, a następnie zamknij ustawienia.

    alarm settings step2

Gdy włączy się alarm, możesz go wyłączyć lub wybrać opcję drzemki. Czas drzemki to 10 minut, zaś alarm w tym trybie jest powtarzany do 10 razy.

Alarm dismiss snooze

Jeśli pozostawisz włączony alarm, po 30 sekundach automatycznie przejdzie on do trybu drzemki.

Spis treści