Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.6

Podświetlenie

Podświetlenie ma dwa tryby: automatyczny i przełączanie. W trybie automatycznym podświetlenie włącza się przy każdym dotknięciu ekranu lub naciśnięciu przycisku.

UWAGA:

Jeśli zegarek był bezczynny przez 60 sekund lub dłużej, podświetlenie można włączyć tylko przez naciśnięcie przycisku.

W trybie przełączania możesz włączyć podświetlenie za pomocą dotknięcia dwoma palcami. Podświetlenie pozostaje włączone aż do ponownego dotknięcia dwoma palcami.

Domyślnie podświetlenie jest ustawione w trybie automatycznym. Możesz zmienić tryb podświetlenia, a także jego jasność za pomocą ustawień w części Ogólne » Podświetlenie.

UWAGA:

Jasność podświetlenia wpływa na czas pracy na zasilaniu bateryjnym. Im jaśniejsze podświetlenie, tym szybciej następuje wyczerpanie baterii.

Podświetlenie w trybie gotowości

Gdy nie korzystasz aktywnie z zegarka poprzez dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, zegarek po jednej minucie przechodzi do trybu oczekiwania. Wyświetlacz jest włączony, ale w słabym oświetleniu może być nieczytelny.

Aby zwiększyć czytelność w słabym oświetleniu, możesz użyć podświetlenia trybu oczekiwania. Jest to podświetlenie o małej jasności, które jest włączone przez cały czas.

Możesz włączyć lub wyłączyć podświetlenie trybu oczekiwania za pomocą ustawień w części Ogólne » Podświetlenie » Oczekiwanie.

Mimo że jasność podświetlenia w trybie oczekiwania jest niska, skraca ono czas pracy na zasilaniu bateryjnym, ponieważ jest włączone przez cały czas.

Spis treści