Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.5

Vyhľadanie cesty späť

Vyhľadanie cesty späť

Ak pri nahrávaní aktivity používate systém GPS, hodinky Suunto Spartan Trainer Wrist HR automaticky uložia začiatočný bod vášho cvičenia. Pomocou funkcie Vyhľadanie cesty späť vás hodinky Suunto Spartan Trainer Wrist HR môžu viesť naspäť priamo do miesta štartu.

Spustenie funkcie Vyhľadanie cesty späť:

  1. Počas zaznamenávania aktivity stlačte stredné tlačidlo, kým sa nedostanete na displej navigácie.
  2. Stlačením pravého dolného tlačidla otvorte ponuku skratiek.
  3. Prejdite na položku Find back (Vyhľadanie cesty späť) a stlačením stredného tlačidla potvrďte výber.
  4. Stlačením ľavého dolného tlačidla opustíte displej a vrátite sa na displej navigácie.

V zvolenom športovom režime sa pokyny pre navigáciu zobrazujú ako posledný displej.