Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Zacíname - Tlacidlá

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Tlacidlá

Tlacidlá

Zariadenie Suunto Spartan Trainer Wrist HR má pät tlacidiel, ktoré môžete použit na navigáciu po displejoch a funkciách.

Tlacidlá hodiniek Trainer

1. Lavé horné tlacidlo

 • stlacením aktivujete podsvietenie
 • stlacením zobrazíte alternatívne informácie

2. Pravé horné tlacidlo

 • stlacením sa presuniete nahor v zobrazeniach a ponukách

3. Stredné tlacidlo

 • stlacením sa vyberie položka alebo sa zobrazia alternatívne informácie
 • podržaním stlaceného tlacidla sa otvorí kontextová ponuka skratiek

4. Lavé dolné tlacidlo

 • stlacením sa vrátite spät

5. Pravé dolné tlacidlo

 • stlacením sa presuniete nadol v zobrazeniach a ponukách

Pri zaznamenávaní tréningu majú tlacidlá odlišné funkcie:

1. Lavé horné tlacidlo

 • stlacením zobrazíte alternatívne informácie

2. Pravé horné tlacidlo

 • stlacením sa pozastaví alebo obnoví zaznamenávanie
 • podržaním stlaceného tlacidla sa zmení aktivita

3. Stredné tlacidlo

 • stlacením sa zmení displej
 • podržaním stlaceného tlacidla sa otvorí kontextová ponuka možností

4. Lavé dolné tlacidlo

 • stlacením sa zmení displej

5. Pravé dolné tlacidlo

 • stlacením sa oznací medzicas
 • podržaním stlaceného tlacidla sa uzamknú alebo odomknú tlacidlá