Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Gabay sa User - 2.5

Oras at petsa

Itatakda mo ang oras at petsa sa una mong pagbukas ng iyong relo. Pagkatapos nito, gagamitin ng iyong relo ang oras ng GPS upang itama ang anumang pagkakaiba.

Maa-adjust mo nang manu-mano ang oras at petsa sa mga setting sa GENERAL (PANGKALAHATAN) » Time/date (Oras/petsa) kung saan mo rin mababago ang mga format ng mga ito.

Bilang karagdagan sa pangunahing oras, maaari mong gamitin ang dalawahang oras upang subaybayan ang oras sa ibang lokasyon, halimbawa, kapag nasa biyahe ka. Sa General (Pangkalahatan) » Time/date (Oras/petsa), i-tap ang Dual time (Dalawahang oras) upang itakda ang time zone sa pamamagitan ng pagpili ng isang lokasyon.

Alarm clock

Mayroong alarm clock ang iyong relo na maaaring tumunog nang minsan o umulit sa partikular na mga araw. I-activate ang alarma mula sa mga setting sa ilalim ng Alarms » Alarm clock.

Upang mag-set ng alarm:

 1. Una, piliin mo kung gaano kadalas ang gusto mong pagtunog ng alarm. Ang mga opsyon ay:

  • Once (Minsan): tutunog ang alarma nang minsan sa susunod na 24 oras sa naka-set na oras
  • Weekdays (Weeklight): tutunog ang alarma sa parehong oras mula Lunes hanggang Biyernes
  • Daily (Araw-araw): tutunog ang alarma sa parehong oras bawat araw ng linggo

  alarm settings step1 Trainer

 2. Itakda ang oras at ang mga minuto at pagkatapos ay lumabas mula sa mga setting.

  alarm settings step2 Trainer

Kapag tumunog ang alarm, maaari mo itong i-dismiss upang tapusin ang alarm, o maaari mong piliin ang opsyon na snooze. 10 minuto ang tagal ng pag-snooze at maaaring umulit nang hanggang 10 beses.

Alarm dismiss snooze Trainer

Kung hahayaan mo ang alarm sa patuloy na pagtunog, awtomatiko itong mag-i-snooze pagkatapos ng 30 segundo.