Minutnik

Suunto Traverse Alpha Podręcznik użytkownika - 2.0

Minutnik

Minutnik można ustawić w taki sposób, aby odliczał czas od ustawionej wartości do zera. Można go wyświetlić lub ukryć w menu startowym w obszarze WYŚWIETLACZE » Odliczanie.

Po włączeniu minutnika można go wyświetlić, naciskając NEXT, aż pokaże się jego ekran.

countdown timer Traverse

Domyślny czas odliczania przez minutnik to pięć minut. Czas ten można zmienić, naciskając VIEW.

PORADA:

Odliczanie można wstrzymać lub wznowić, naciskając START.

UWAGA:

Minutnik nie jest dostępny, gdy trwa rejestrowanie aktywności.