Rejestrowanie aktywności

Suunto Traverse Alpha Podręcznik użytkownika - 2.0

Rejestrowanie aktywności

Rejestrowanie aktywności

Tryby sportowe (zobacz Tryby sportowe) służą do rejestrowania aktywności i wyświetlania w jej trakcie różnych informacji.

Zegarek Suunto Traverse Alpha oferuje fabrycznie trzy tryby sportowe: Turystyka piesza, Polowanie i Wędkarstwo. Rozpocznij rejestrowanie poprzez naciśnięcie przycisku START, a następnie naciśnij przycisk NEXT w celu uruchomienia trybu ZAPIS.

Dopóki na zegarku jest tylko jeden tryb sportowy, rejestrowanie aktywności rozpoczyna się od razu. Jeśli dodasz inne tryby sportowe, musisz wybrać tryb sportowy, którego chcesz używać, a następnie nacisnąć NEXT, aby zacząć rejestrować dane.

PORADA:

Możesz też szybko włączyć rejestrowanie danych, naciskając i przytrzymując przycisk START.