Gdzie w Suunto EON Core / Suunto EON Steel znajdę średnią głębokość nurkowania?

Gdzie w Suunto EON Core / Suunto EON Steel znajdę średnią głębokość nurkowania?

W trybie głębokościomierza wartość średniej głębokości stanowi jeden z domyślnych elementów, które są wyświetlane na ekranie. W pozostałych trybach musisz dostosować tryb nurkowania (używając Suunto DM5), aby dodać wartość średniej głębokości jako jeden z wyświetlanych elementów widoku ekranu.

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:

Suunto EON Core
Suunto EON Steel