Jak naprawić problemy z połączeniem w zegarku Suunto Traverse (Android)?

Jak naprawić problemy z połączeniem w zegarku Suunto Traverse (Android)?

Jeśli można było połączyć zegarek z aplikacją, ale połączenie obecnie zawodzi, poniższe kroki mogą rozwiązać zaistniałe problemy:

Sprawdź, czy komunikacja Bluetooth jest włączona na telefonie komórkowym:
Aby wydłużyć żywotność baterii, niektóre urządzenia mobilne wyłączają komunikację Bluetooth po okresie bezczynności. Przejdź do ustawień urządzenia i upewnij się, że komunikacja Bluetooth jest włączona.


Zresetuj połączenie pomiędzy zegarkiem a aplikacją:
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [NEXT] zegarka, aby wyświetlić menu Opcje.
8. Za pomocą przycisku [LIGHT LOCK] przejdź w menu do pozycji Łączność i zatwierdź wybór przyciskiem [NEXT].
9. Naciśnij przycisk [NEXT], aby wejść do menu Parowania, a następnie znowu naciśnij [NEXT], aby wybrać opcję Mobile App.
10. Wybierz opcję Rozłącz.
11. W ustawieniach urządzenia mobilnego przejdź do opcji Bluetooth i usuń zegarek z listy, wybierając symbol koła zębatego z prawej strony nazwy urządzenia. Wybierz opcję Rozłącz.
12. Uruchom urządzenie mobilne ponownie (opcjonalnie).

Następnie sparuj ponownie zegarek jak przy pierwszym łączeniu. Synchronizowanie i inne działania powinny działać normalnie po ukończeniu parowania.

Nie instaluj aplikacji Suunto Movescount App ponownie:
Jeśli zainstalujesz aplikację ponownie, wszystkie aktywności Move oczekujące na przesłanie do serwisu Suunto Movescount zostaną utracone, nawet jeśli są zapisane na zegarku. Ponowne zainstalowanie aplikacji nie rozwiąże problemów z łącznością.

Pomóż nam udoskonalić łączność zegarków Traverse z aplikacją Suunto Movescount App:
Chcemy zbierać informacje o błędach w łączności, aby nadal rozwijać naszą aplikację. W tym celu uprzejmie prosimy o przesłanie do nas dzienników diagnostycznych z telefonu komórkowego po wystąpieniu problemu z łącznością. Aby wysłać dzienniki, otwórz w aplikacji opcję Profile (Profil), dotknij opcji Send Logs (Wyślij dzienniki) i potwierdź, dotykając opcji Send Logs (Wyślij dzienniki).

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:

Suunto Traverse Alpha