Jak zablokować przyciski w zegarku Suunto Core?

Jak zablokować przyciski w zegarku Suunto Core?

Blokadę przycisków można włączyć lub wyłączyć, przytrzymując wciśnięty przycisk [-Light]. Gdy blokada przycisków jest włączona, na wyświetlaczu widoczny jest symbol blokady.

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:
Suunto Core