Jak zmieniać języki w Suunto Traverse i Traverse Alpha?

Jak zmieniać języki w Suunto Traverse i Traverse Alpha?

Aby zmienić ustawienia języka na zegarku:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [NEXT], aby wyświetlić menu Options (Opcje).
2. Naciśnij przycisk [NEXT], aby wybrać opcję General (Ogólne).
3. Naciśnij [START] lub [LIGHT], aby przewinąć, a następnie [NEXT], aby przejść do obszaru Formats (Formaty).
4. Naciśnij [START] lub [LIGHT], aby przewinąć, a następnie [NEXT], aby przejść do obszaru Language (Język).
5. Naciśnij przycisk [START] lub [LIGHT], aby przewinąć do żądanego języka, a następnie naciśnij przycisk [NEXT], aby potwierdzić wybór.

Naciśnij przycisk [BACK LAP], aby wrócić do poprzedniego menu, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk [NEXT], aby wyjść z menu.

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:

Suunto Traverse Alpha