Dlaczego moja aktywność Move wskazuje inne wartości w serwisie Strava niż w serwisie Movescount?

Dlaczego moja aktywność Move wskazuje inne wartości w serwisie Strava niż w serwisie Movescount?

Patrząc na swoje aktywności Move w serwisie Strava, możesz zauważyć, iż dystans, wzniesienie/obniżenie i inne wartości różnią się od podanych w serwisie Movescount.

Odległość

Serwis Strava mierzy odległość na podstawie danych GPS, natomiast zegarek wykorzystuje do pomiaru odległości dane GPS i wbudowany akcelerometr. Może to skutkować wyświetlaniem mniejszej odległości w serwisie Strava niż w serwisie Movescount.
Czas trwania
Serwis Strava wyłącza czas pauz i sekcji bez ruchu z całkowitego czasu trwania aktywności. Serwis Movescount uwzględnia pauzy i czasy bez ruchu w łącznym czasie trwania aktywności Move. W związku z tym czas trwania podany w serwisie Strava może być krótszy od podanego w serwisie Movescount.

Wzniesienie/obniżenie

Jeśli zegarek Suunto zawiera czujnik ciśnienia, może on być użyty razem z danymi GPS do obliczenia wysokości. Serwisy internetowe, takie jak Strava, mogą polegać tylko na danych GPS i/lub używać informacji o wysokości z serwisów mapowych. Z tego względu wartości tam podane mogą się różnić od widocznych w serwisie Movescount.

Inne ważne aspekty

Różne algorytmy GPS używane do przetwarzania surowych danych również mogą wpływać na obliczone wartości.
Automatyczna integracja serwisu Movescount z serwisem Strava oparta jest na formacie plików .fit i dodatkowej optymalizacji. Ręczny proces eksportu/importu wykorzystuje format .tcx bez optymalizacji.

Należy pamiętać, że stare aktywności Move nie są przenoszone do Strava. Po ponownym połączeniu przeniesione zostaną tylko nowe aktywności Move.

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:

Suunto Movescount