Jak dodać trasę śledzoną za pomocą telefonu komórkowego do aktywności Move w serwisie Movescount?

Jak dodać trasę śledzoną za pomocą telefonu komórkowego do aktywności Move w serwisie Movescount?

1. Importuj trasę w formacie KML za pomocą opcji Movescount/Map view (Widok mapy).
2. Zapisz trasę jako nową trasę.
3. Otwórz aktywność Move, do której chcesz dodać trasę.
4. W trybie edycji kliknij przycisk Select Route (Wybierz trasę). Wybierz nowo dodaną trasę i zapisz aktywność Move.

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:

Suunto Movescount