Jak udostępnić publicznie moje konto w serwisie Movescount?

Jak udostępnić publicznie moje konto w serwisie Movescount?

Przejdź do swojego profilu w serwisie Movescount i wybierz opcję Movescount settings (Ustawienia serwisu Movescount):

publiczne konto w serwisie movescount

W obszarze Account Privacy (Prywatność konta) wybierz opcję Public (Publiczne):

publiczne konto w serwisie movescount2

Kliknij przycisk Save (Zapisz) na dole po prawej stronie części Movescount settings (Ustawienia serwisu Movescount).

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:

Suunto Movescount