W jaki sposób połączyć Movescount i Strava, jeśli aktywności Move nie są przenoszone do Strava?

W jaki sposób połączyć Movescount i Strava, jeśli aktywności Move nie są przenoszone do Strava?

Jeśli aktywności Move nie są przenoszone do Strava, ponowne połączenie kont może przywrócić przesyłanie danych.

  • Przejdź do http://www.movescount.com/settings#otherservices i kliknij Disconnect (Rozłącz) pod opcją Strava.
  • Wyloguj się z aplikacji Movescount i Strava.
  • Wyczyść wyszukiwarkę, włącznie z pamięcią podręczną i plikami cookie.
  • Ponownie zaloguj się do Movescount.
  • Przejdź do http://www.movescount.com/connect/strava i kliknij Connect to Strava (Połącz ze Strava)
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyskakującym okienku, aby zalogować się do konta Strava. Po zalogowaniu możesz wydać polecenie połączenia obu kont.

Należy pamiętać, że stare aktywności Move nie są przenoszone do Strava. Po ponownym połączeniu przeniesione zostaną tylko nowe aktywności Move.

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:

Suunto Movescount